Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

TRIAL i “Vaša prava BiH” zajedno rade na izgradnji kapaciteta pravnika za pripremanje tužbi pred međunarodnim mehanizmima ljudskih prava

Ženeva/Sarajevo, 4. april 2011. godine

Nevladina organizacija TRIAL (Track Impunity Always) je 25. i 26. marta 2011 organizovala prvu fazu opsežnog programa obuke za pravnike “Vaših prava BiH” o funkcionisanju glavnih međunarodnih mehanizama ljudskih prava relevantnih za Bosnu i Hercegovinu (BiH), naročito UN Komiteta za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava.

Uposlenici nevladine organizacije “Vaša prava BiH” iz Sarajeva i Mostara prisustvovali su treningu o tome kako sačiniti i podnijeti aplikaciju na međunarodnom nivou. Svakom od pohađaoca treninga je dodijeljen konkretan slučaj na kojem će raditi. Dodijeljeni slučajevi uglavnom se odnose na porodice nestalih osoba iz različitih dijelova BiH, a sama obuka se odvija pod nadzorom TRIAL-ove više pravne savjetnice. Direktan rezultat treninga će biti podnošenje određenog broja pojedinačnih komunikacija pred međunarodne mehanizme ljudskih prava od strane “Vaših prava BiH”, koji će predstavljati aplikanta pred nadležnim međunarodnim mehanizamom.