Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Okrugli sto „Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

Okrugli sto se održati dana 17.04.2012.godine, utorak, sa početkom u 11:00 sati, u Hotelu Hollywood Ilidža Sarajevo.

Bosna i Hercegovina je bez sumnje u konačnoj fazi poslijeratne rekonstrukcije i transformacije u moderno demokratsko društvo koje mora osigurati najviši nivo zaštite ljudskih prava svih svojih građana u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Gledajući postojeće političke i ekonomske probleme, te nedostatak ujednačenih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći na čitavoj teritoriji države, postaje neophodno da se obezbijedi nepristrasan i jednak pristup pravima kroz usluge besplatne pravne pomoći koje su nezavisne od državnog uticaja. Uspostava minimalnih standarda i jačanje kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći je i jedan od strateških ciljeva Strategije za reformu sektora pravosuđa 2008-2013.

Bosna i Hercegovina, na državnom nivou, još nije donijela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zakoni koji regulišu pristup besplatnoj pravnoj pomoći jedino su doneseni u Republici Srpskoj te u nekim kantonima Federacije BiH. Njihova primjena i efekti su limitirani na određeni teritorij i na određene pravne postupke, a ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građanima lošeg imovnog stanja dodatno je uslovljeno ispunjavanjem određenih uslova.

Kako je Udruženje „Vaša prava BiH“ do sada imalo iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći, namjera je organizatora otvoriti stručnu raspravu u vezi sa donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čijim usvajanjem bi se omogućio efektivan i efikasan pristup pravdi ugroženim kategorijama stanovništva.

Stoga nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete učešće na ovoj sesiji. Molimo vas da vaše učešće potvrdite na broj telefona 033/789-105 ili e-mail adresu dinoa@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org.

Poziv na okrugli sto, dnevni red i uvodni materijal možete preuzeti ispod.

Poziv na okrugli sto (1228)

Radni dokumenti (1150)

Dnevni red za okrugli sto (1164)