Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 
8

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”

Ambasada Velike Britanije u BiH je podržala projekat Udruženja “Vaša prava BiH”: “U pravcu transparentnog razvoja javnih politika i pristupa pravdi u BiH”.  U fokusu projekta je reforma pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te unapređenje njegove nezavisnosti, efikasnosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava.

Projekat će pomoći da se osnaže veze između građana i institucija vlasti, te na taj način, korak po korak, poboljša rad samih institucija i pomogne stvaranju klime transparentnosti i otvorenosti.  Pomažući da se izgrade odgovorne i efikasne institucije, Vaša prava BiH, žele pokazati ljudima da su institucionalni dijalog i promjena mogući, i dati im više razloga da zahtijevaju političke promjene koje će dovesti do slobodnog, transparentnog, odgovornog i ravnopravnog društva.

Grant Ambasade Velike Britanije u BiH omogućit će neometano angažovanje Vaših prava BiH u stvaranju održivog sektora pravde u BiH, zasnovanog na principima vladavine zakona, institucionalne izgrađenosti i angažovanog  civilnog društva.

„Zahvalni smo Ambasadi  Velike Britanije na kontinuiranoj i velikodušnoj podršci, koja će nam omogućiti da nastavimo sa zalaganjem za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema pravne pomoći u BiH, izgradnju efikasnijeg i otvorenijeg sektora pravde,  a samim tim  i pomoći građanima BiH i njihovim institucijama u ispunjavanju preduslova za daljnje EU integracije”, rekao je Emir Prcanović, Izvršni direktor Udruženja Vaša prava BiH.