Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 
05022013558

9. Konferencija ministara pravde u BiH

U  Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Organizacije civilnog društva koje  su uključene  u proces sistemskog  praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti  Strategije za reformu sektora pravde u BiH na osnovu potpisanog Memoranduma  o uspostavi mehanizama za praćenje i  procjenu provođenja Akcionog plana  Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP) sa predsjedavajućim Konferencije ministara  pravde u BiH i predsjednicima Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Na osnovu provedenih aktivnosti vezanih za praćenje i ocjenu SRSP u BiH Organizacije civilnog društva su sačinile godišnji izvještaj za 2012.godinu te isti dostavile nadležnom ministarstvu pravde BiH.

Ispred Organizacija civilnog društva prezentaciju  godišnjeg izvještaja na 9. MK  je obavio predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“  te prisutne upoznao sa problemima u implementaciji  projekta te određene ograničene napretke  u nekim oblastima kao i stagnaciju u drugim strateškim oblastima, prije svega misleći na kašnjenje u procedurama i neusvajanje Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou.

Na tačci dnevnog reda Konferencije koji se odnosi na usvajanje izvještaja, Izvještaj Organizacija civilnog društva za 2012.godinu je jednoglasno usvojen.