Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 
world-refugee-day-source

Posvećeni efektivnoj zaštiti ljudskih prava-Svjetski dan izbjeglica 2013

Radeći kao implementacioni partner UNHCR-a više od deset godina, Udruženje Vaša prava BiH su uz kontinuiranu podrsku UNHCR-a igrala ključnu ulogu u ostvarivanju prava tražitelja azila i izbjeglica, kao i drugih ugroženih kategorija.

 Značaj uloge nevladinih organizacija u zaštiti izbjeglica je prepoznala Generalna skupština UN-a kada je prilikom usvajanja Statuta UNHCR-a, pozvala visokog povjerenika da uspostavi kontakt sa ”privatnim organizacijama„ (sada znanim kao NVO) koje se bave pitanjima izbjeglica i da pomogne u kordinaciji napora koje ulažu te organizacije.

 Pred međunarodnom zajednicom je izazov koji se sastoji u zaliječivanju štete nanijete post-konfliktnim društvima, uključujući vraćanje u domove, imovinu i druge vrste pomoći traumatiziranom stanovništvu.  U svom radu, Vaša prava BiH  su pomogla zaliječenju takvih rana u Bosni i Hercegovini pružanjem pravnih usluga ugroženom stanovništvu, štp je pored uspjeha polučilo i značajne lekcije u teškom kontekstu.  Međutim, još mnogo toga preostaje da se uradi.

 U situaciji dugotrajnih posljedica rata, i brojnih ekonomskih, socijalnih i političkih izazova, šta može učiniti relativno mala nevladina organizacija za pružanje pravne pomoći?  Ovim člankom se želi ukazati da su Vaša prava BiH značajan I možda neophodan dio rješenja problema u zemlji.  Obzirom na neuspjeh političkog vodstva, stvaranje kulture poštivanja ljudskih prava u kojoj odgovorna vlada  postupa prema građanima na jednak način se može desiti samo uz aktivno učešće samih građana.  Za siromašne i marginalizirane građane koji čine značajan udio u populaciji, aktivno učešće je teško ostvariti bez pomoći.  Vaša prava pružaju takvu pomoć.