Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 
images

Seminar na temu zaštite ženskih ljudskih prava u Bosni i Herzegovini

Udruženje »Vaša prava Bosne i Hercegovine« ima čast da vas pozove na seminar na temu zaštite ženskih ljudskih prava u Bosni i Herzegovini, koji će se odžati u Sarajevu, 20.Decembra 2013.godine, u Hotely Hollywood Ilidža.

Udruženje »Vaša prava Bosne i Hercegovine« je, uz podršku Međunarodnog ženskog programa Fondacije Otvoreno društvo, u 2013.godinu počelo sa implementacijom projekta pod nazivom :  »Poboljšanje stanja ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – Jedinica za pravnu pomoć i zastupanje žena u BiH«.

Program seminara možete preuzeti ovdje: Ženska prava dnevni red (922)

Projekat se fokusira na pitanje jačanje pristupa pravdi žena, kroz inicijativu koja ima za cilj da poboljša odgovor sudskih i upravnih organa u odgovarajućim postupcima zaštite ženskih ljudskih prava i sloboda, kao i da smanji prepreke u pristupu pravdi, tako što će učiniti dostupnim i mogućim sveobuhvatnu besplatnu pravnu pomoć, savjetovanje i zastupanje žena.

Glavni cilj projekta je da poboljša poziciju žena, posebno onih iz najugroženijih grupa BiH društva. Projekt sam po sebi je razgranat u nekoliko pravaca, s ciljem da zadovolji potrebe žena za emancipacijom, da naglasi potrebu za prisustvom žena i njihovim aktivnostima u svim sferama društvenog i privatnog života, te da ponudi hitnu, kontinuiranu, sistemsku  podršku, bilo od vlasti bilo od organizacija civilnog društva na svim nivoima u BiH, kako bi se takvom podrškom poboljšalo stanje ženskih ljudskih prava. Takođe, projektom se ženama u BiH omogućava sveobuhvatna besplatna pravna pomoć i nediskriminatorski pristup i ostvarivanje zagarantovanih prava.

Projekat je iniciran sa željom da omogući pristup pravdi kroz usluge direktne besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama žena (žrtvama nasilja u porodici, žrtvama rata, žrtvama trgovine ljudima, ženama na društvenim marginama i onima koje su isključene iz društvenih zbivanja, samohranim majkama, žrtvama diskriminacije, i sl.) i pomogne u pristupu i ostvarivanju osnovnih prava i sloboda; da promovira prava žena u BiH i njihovu bolju socijalnu uključenost tako što će ponuditi odgovor na konkretne pravne probleme kroz usluge besplatne pravne pomoći; da pomogne u razvoju kapaciteta ženskih NVO kako bi se stvorili bolji uslovi i pozicija za zagovaranje s ciljem donošenja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će prepoznati potrebe žena; da uspostavi tješnju saradnju između ženskih NVO i Udruženja »Vaša prava Bosne i Hercegovine« s ciljem kreiranja svojevrsnog referalnog mehanizma za predmete u kojima je identificarana potreba za pravnom pomoći; te da u konačnici na što bolji način omogući pristup pravdi s ciljem pristupa zagarantovanim pravima i njihovom efikasnom ostvarivanju.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da budete dio ovog seminara, na kojem će se, osim o projektu i dosadašnjim rezultatima, govoriti o unapređenju saradnje između različitih sudionika koji kroz svoj svakodnevni rad promoviraju, štite interese, prava i lobiraju za podizanje nivoa generalnog položaja i stanja ženskih ljudskih prava u BiH.