Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 
Courts+XXX+gavel

Izvršavanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

U savremenim evropskim ustavnopravnim sistemima Ustavni sud zauzima posebno mjesto, budući da brani osnovne principe i načela ustavnopravnih sistema. Ustavni sud BiH je institucija za zaštitu ustavnopravnog poretka, a koji uključuje funkcioniranje BiH, kao demokratske i pravne države, države koja ima obavezu da štiti individualna i kolektivna ljudska prava i slobode. S tim u vezi, odluke Ustavnog suda BiH su veoma bitne, te u skladu sa odredbom člana VI/5. Ustava BiH, odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće, a opstrukcija njihovog izvršenja predstavlja krivično djelo. Kada se kaže konačne, to znači da se ne mogu osporavati, s obzirom na to da ne postoji pravni lijek protiv njih pred višom domaćom instancom. Time ove odluke formalno dobijaju pravnosnažnost

Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ kroz svoje aktivnosti nastoji da inicira promjene u našem društvu, a posebno da kroz sudske postupke dođe do rješenja za ključne probleme u borbi protiv diskriminacije, te poboljša razumijevanje i implementaciju Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Uz podršku i saradnju sa Fondom otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, udruženje  „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ od 2009. godine provodi aktivnosti sa ciljem borbe protiv svih oblika diskriminacije u bh. društvu kroz strateško parničenje.

Primjer prakse Vaših prava BiH u vezi sa odlukom Ustavnog Suda BiH broj U 9/12, od 30. januara 2013. godine možete preuzeti ovdje: Izvršavanje odluka Ustavnog suda BiH (1532)

Odluku možete preuzeti sa:  http://www.ccbh.ba/bos/odluke/