Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Zagovaranje je moguće rješenje

Sarajevo – Udruženje Vaša prava BiH i PILI (Public Interest Law Institute) su 3. i 4. maja održali seminar čiji je cilj bio proširiti znanja o diskriminaciji te podizanju svijesti javnosti o postojanju diskriminacije i jačanju kapaciteta VPBiH u zagovaranju refomi i izmjeni legislative koja sadrži diskriminatorske odredbe.

Učesnici seminara bili su pravnici i pravni asistenti Udruženja Vaša prava BiH kao i predstavnici drugih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Iskustva i savjete iz evropskih i svjetskih pravnih standarda o razvijanju strategija zagovaranja, njihovih učinaka i evaluacija, sa prisutnima su razmijenili Dan Manning iz Organizacije Pravne usluge iz Bostona, Niels-Erik Hansen iz Dokumentacionog i savjetodavnog centra za rasnu diskriminaciju i Snježana Bokulić iz Grupe za prava manjina.

Predstavnik Udruženja Vaša prava BiH je na seminaru prezentirao analizu zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini koji u sebi sadrže diskriminatorske i/ili izričite anti-diskriminatorske odredbe.

Detaljna analiza svih navedenih zakona ukazala je na postojanje diskriminacije i potrebu izmjene postojećeg zakonodavstva u cilju eliminacije diskriminatornih odredbi.

Drugog dana seminara, učesnici su u radnim grupama razmatrali i odabrali konkretne oblasti za zagovaranje, definisali i adresirali ciljeve aktivnosti, te nakon evaluacije internog i eksternog konteksta kampanje radili na identifikaciji relevantnih aktera.