Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

VPBiH na Međuopštinskoj konferenciji o socijalnoj isključenosti/uključenosti Roma u Bosni i Hercegovini

Doboj 5. april 2007. – UG ToPeeR i OSCE su povodom Međunarodnog dana Roma, u Doboju 05.04.2007 godine, organizovali Međuopštinsku konferenciju o socijalnoj isključeni/uključenosti Roma u BiH.  Na konferenciji je u ime Udruženja „Vaša prava BIH“ učestvovala Sabina Hamidović, glavni pravnik regije Sjever.

Glavni ciljevi konferencije su bili predstavljanje trenutnog stanja o pitanjima socijalne isključenosti nacionalne/ih manjina. Osim ovoga, istaknuto je i promovisanje aktivnosti na rješavanju problema socijalne isključenosti i razumijevanja neophodnosti aktivnosti na socijalnoj uključenosti nacionalnih manjina, posebno Roma.

Poseban naglasak imalo je i utvrđivanje preporuka konkretnih mjera za rješavanje ovog problema  u različitim sektorima lokalne uprave – prvenstveno, a potom i u različitim sektorima na nivou entiteta i BiH.

Udruženje „Vaša prava BiH“ je predstavilo glavne ciljeve i misiju Udruženja, te program besplatne pravne i informativne pomoći. Konferenciji je prisustvovalo oko 50 predstavnika vladinog i nevladinog sektora.