Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Nastavak saradnje Udruženja Vaša prava BiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

Vlada Kanade podržava rad Vaših prava BiH

Nastavak saradnje Udruženja Vaša prava BiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

Udruženje Vaša prava BiH uz podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj – CIDA, od 01.03.2007. godine do 28.02.2008. godine, implementira projekat „Poboljšanje pristupa pravdi- podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“.

Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim ciljnim grupama radi prevazilaženja praznine nepostojanja državnih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći i osiguranje jednakosti, pravičnog pristupa pravdi i punu vladavinu prava.

Aktivnosti koje će uposlenici Udruženja Vaša prava BiH sprovoditi tokom implementacije projekta definisane su u tri segmenta:

1. Pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim osobama i poboljšanje pristupa pravdi u BiH;

2. Monitoring kršenja prava i diskriminatorskih praksi u pristupu pravdi i uklanjanje identifikovanih pravnih i upravnih prepreka;

3. Zagovaranje usvajanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH i drugih pravnih rješenja za potpuno usklađenje sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Tokom implementacije projekta posebna pažnja uposlenika Udruženja Vaša prava će biti posvećena promoviranju prava po osnovu jednakosti spolova.

Aktivnosti na promoviranju projekta, donatora i prateće medijske kampanje su kontinuirane obveze uposlenika Udruženja tokom implementacije projekta.