TV debate : All together under one roof on TV1

(Bosanski) TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

First Identity cards for naturalised refugees in BiH

First ID cards were issued for the naturalized Roma refugees fro Prijedor area. Acquiring BiH citizenship will enable these people to apply for social housing assistance as they currently live in uninhabited Više »

Rule of Law and Access to Justice in BiH-Conference Summary

On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Bosnia Više »

International Romani Day-April 8th

International Romani Day is celebrated in honor of the first World Congress of Roma, held in April 1971 in London. The Congress adopted the decision on the Roma flag and official anthem. Više »

Presentation of BiH labor legislation analyses

Final workshop and presentation of BIH labour Legislation Analyses-February, 26 2016, Hotel Hollywood, Sarajevo, from 10 AM Više »

 

Prava neuređena – zaštita neobezbijeđena

Povodom Dana ljudskih prava Vaša prava BiH objavila osvrt

PRAVA NEUREĐENA – ZAŠTITA NEOBEZBIJEĐENA

Povratnici, penzioneri, zaposlenici, civilne žrtve rata, te pripadnici manjina obespravljeni i diskriminisani

Sarajevo, 10.decembra 2006. – U povodu 10.decembra/prosinca, Dana ljudskih prava, Vaša prava BiH objavila su osvrt na stanje i poštivanje ljudskih prava. Pružajući besplatnu pravnu pomoć, zastupajući i štiteći korisnike poput izbjeglica, raseljenih osoba, povratnika, tražilaca azila, žrtava trgovine ljudima, ali i zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, civilnih žrtava rata i socijalno ugroženog stanovništva Vaša prava BiH su u prilici da se na najdirektniji način upoznaju sa stanjem osnovnih ljudskih prava i njihovom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Generalna konstatacija, pri tome je da prava o kojima je riječ nisu na odgovarajući način uređena, a njihovo ostvarivanje i zaštita nije adekvatno obezbjeđena.

Ismet Velić, pravni savjetnik Udruženja ističe posebno oblasti prava na imovinu i dom, prava na rad, prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i prava povratnika i manjina kao posebno problematične oblasti. „Mnogi vlasnici različitih oblika imovine ili korisnici stanova još uvijek nisu realizirali svoja prava uglavnom zbog prepreka formalno-pravne prirode ili je u pitanju slabost u postupcima izvršavanja pravosnažnih sudskih i odluka organa uprave.“, istakao je Velić. „Postupci u vezi sa pravima iz radnog odnosa su nedopustivo neefikasni i nesvrsishodni“, dodao je Velić, „a poseban problem predstavlja neisplaćivanje zarađenih plata, naknada i otpremnina, te postojanje zastare novčanih potraživanja iz radnog odnosa, koja nastupa za tri godine od dana nastanka potraživanja.“

Iako je 2006. godina označena kao godina u kojoj će proces povratka biti okončan, situacija u kojoj povratnici žive, sa aspekta stanja ljudskih prava je, blago rečeno, vrlo loša. Život povratničkih porodica prati kršenje prava, te nedostatak elementarnih ekonomskih, kulturnih, obrazovnih i socijalnih uslova za život. Ovakvo stanje prouzrokuje i prate neusaglašeni sistemi u oblasti zdravstva, penzionih fondova, socijalne problematike, uz različite entitetske i kantonalne propise, što povratnike generalno dovodi u diskriminirajući položaj.

Glavni zaključci analize Udruženja Vaša prava BiH jesu da je domaće zakonodavstvo neusklađeno sa međunarodnim dokumentima i instrumentima zaštite prava, te da država i njeni organi i dalje ne čine dovoljno da bi se prava građana i njihova zaštita obezbijedila na odgovarajući način.