Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Prava neuređena – zaštita neobezbijeđena

Povodom Dana ljudskih prava Vaša prava BiH objavila osvrt

PRAVA NEUREĐENA – ZAŠTITA NEOBEZBIJEĐENA

Povratnici, penzioneri, zaposlenici, civilne žrtve rata, te pripadnici manjina obespravljeni i diskriminisani

Sarajevo, 10.decembra 2006. – U povodu 10.decembra/prosinca, Dana ljudskih prava, Vaša prava BiH objavila su osvrt na stanje i poštivanje ljudskih prava. Pružajući besplatnu pravnu pomoć, zastupajući i štiteći korisnike poput izbjeglica, raseljenih osoba, povratnika, tražilaca azila, žrtava trgovine ljudima, ali i zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, civilnih žrtava rata i socijalno ugroženog stanovništva Vaša prava BiH su u prilici da se na najdirektniji način upoznaju sa stanjem osnovnih ljudskih prava i njihovom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Generalna konstatacija, pri tome je da prava o kojima je riječ nisu na odgovarajući način uređena, a njihovo ostvarivanje i zaštita nije adekvatno obezbjeđena.

Ismet Velić, pravni savjetnik Udruženja ističe posebno oblasti prava na imovinu i dom, prava na rad, prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i prava povratnika i manjina kao posebno problematične oblasti. „Mnogi vlasnici različitih oblika imovine ili korisnici stanova još uvijek nisu realizirali svoja prava uglavnom zbog prepreka formalno-pravne prirode ili je u pitanju slabost u postupcima izvršavanja pravosnažnih sudskih i odluka organa uprave.“, istakao je Velić. „Postupci u vezi sa pravima iz radnog odnosa su nedopustivo neefikasni i nesvrsishodni“, dodao je Velić, „a poseban problem predstavlja neisplaćivanje zarađenih plata, naknada i otpremnina, te postojanje zastare novčanih potraživanja iz radnog odnosa, koja nastupa za tri godine od dana nastanka potraživanja.“

Iako je 2006. godina označena kao godina u kojoj će proces povratka biti okončan, situacija u kojoj povratnici žive, sa aspekta stanja ljudskih prava je, blago rečeno, vrlo loša. Život povratničkih porodica prati kršenje prava, te nedostatak elementarnih ekonomskih, kulturnih, obrazovnih i socijalnih uslova za život. Ovakvo stanje prouzrokuje i prate neusaglašeni sistemi u oblasti zdravstva, penzionih fondova, socijalne problematike, uz različite entitetske i kantonalne propise, što povratnike generalno dovodi u diskriminirajući položaj.

Glavni zaključci analize Udruženja Vaša prava BiH jesu da je domaće zakonodavstvo neusklađeno sa međunarodnim dokumentima i instrumentima zaštite prava, te da država i njeni organi i dalje ne čine dovoljno da bi se prava građana i njihova zaštita obezbijedila na odgovarajući način.