Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

180 hiljada KM podrška reintegraciji i povratku u BiH

Udruženje Vaša prava BiH dobilo novu donaciju od Evropske unije

180 HILJADA KM PODRŠKA REINTEGRACIJI I POVRATKU U BiH

Iznos od 92.071,34€ za besplatnu pravnu pomoć najugroženijoj populaciji u BiH

SARAJEVO, 27.oktobar/listopad, 2006Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovor sa Delegacijom Evropske komisije u BiH vrijedan 92.071,34€ (180.073,12KM). U narednih 12 mjeseci Vaša prava BiH će implementirati projekat “Podrška pomirenju i reintegraciji manjinskih povrataka u BiH kroz pružanje besplatne pravne pomoći”. Projekat će biti implementiran u svih 16 kancelarija Udruženja u BiH.

Cilj ovog projekta jeste doprinos održivom povratku i reintegraciji u društvo raseljenim licima u cijeloj BiH i povratnika koji pripadaju manjinama. Uz podršku Delegacije Evropske komisije BiH, Vaša prava BiH će pružati besplatnu pravnu pomoć i na taj način omogućiti ovoj populaciji fer i pravičan pristup pravdi. “Diskriminatorska praksa i druge poteškoće koje su na putu povratka bit će redovno praćeni o čemu će Vaša prava BiH redovno izvještavati kako donatore tako i sveukupnu javnost. Na takav način ćemo omogućiti puno poštivanje i uživanje ljudskih prava za sve građane u BiH bez obzira u kojem se dijelu zemlje nalazili. To je i naša misija i naša obaveza.”, izjavila je prilikom potpisivanja ugovora mr.Asja Rokša-Zubčević, izvršna direktorica Udruženja.

Na konkretan način pravnici/e Vaših prava BiH će za ove kategorije korisnika redovno pružati pravne savjete, pisati razne vrste podnesaka, te zastupati pred upravnim organima i sudovima. Pored pravnih redovno će se provoditi intenzivne informativne aktivnosti o podizanju svijesti o svim problemima povratka u BiH. Na taj način će se šira javnost senzibilizirati za problem povratka, a uz pomoć domaćeg zakonodavstva i međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava prevenirat će se diskriminatorska praksa u BiH.