Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Nova donacija za besplatnu pravnu pomoć u BiH

Obnovljena saradnja Vaših prava BiH i Ambasade SR Njemačke

NOVA DONACIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U BiH

Vaša prava BiH višestruko dokazan pouzdan partner međunarodnih donatora

Sarajevo, 12.septembar, 2006. – U Sarajevu je zvanično potpisan ugovor kojim Ambasada SR Njemačke podržava projekat besplatne pravne pomoći koji implementira Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine. Donirana sredstva su stigla od Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, koje je putem svoje ambasade u BiH, a u okviru aktivnosti Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, odlučilo ponovo podržati projekat koji pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nakon uspješno realizirane prošlogodišnje saradnje, ovim ugovorom se podržava rad Vaših prava BiH u svakodnevnom pružanju besplatne pravne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva u našoj zemlji.

Ciljevi ovog projekta su unaprijeđenje pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini i podrška vladavini prava, kroz pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima, tražiteljima azila i žrtvama trgovine ljudima, te domaćem ugroženom stanovništvu u BiH. Kroz svoju mrežu od 16 kancelarija Vaša prava BiH će nastaviti sa pravnim savjetovanjem, predstavljanjem pred sudovima, kao i sa kampanjama podizanja javne svijesti i drugim oblicima zagovaranja. “Ponosimo se činjenicom da smo ponovo dobili podršku od njemačke vlade putem Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi. To nam govori da smo prepoznati kao pouzdani partneri, te nas obavezuje da i dalje istrajemo u borbi za vladavinu prava u BiH. Iako je riječ o značajnom iznosu, ovo je za Vaša prava BiH samo dio koji će omogućiti dalje funkcioniranje mreže u kojoj svakodnevno radi skoro 80 stalno uposlenih ljudi u 16 kancelarija širom zemlje.”, istakla je prilikom potpisivanja ovog ugovora Sabaheta Rizvanović, v.d.izvršne direktorice Udruženja Vaša prava BiH.

Ovim ugovorom Vaša prava BiH dobila su šestog donatora koji je u 2006. podržao program besplatne pravne pomoći. Osim UNHCR-a kao osnivača Udruženja, ovaj projekat podržavaju Evropska komisija kroz program AENEAS, te Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA , Švedski helsinški komitet za ljudska prava – SHC i Međunarodna organizacija za migracije – IOM.

U 2005. godini Vaša prava BiH su pružila besplatnu pravnu pomoć za blizu 55.000 korisnika u cijeloj zemlji.