Emisija: Svi zajedno pod jednim krovom na TV1

TV1 - Svi zajedno pod jednim krovom od 9.11.2017.  o problemima dvije škole pod jednim krovom, strateškom parnčenju u ovom i drugim slučajevima diskriminacije u BiH. Više »

Prve lične karte za naturalizovane izbjeglice u BiH

U augustu mjesecu 2016. god. izdate su prve lične karte za izbjeglice iz Prijedora koji su u postupku naturalizacije stekli državljanstvo RS/BiH. Sticanjem državljanstva RS/BiH korisnici će sada moći konkurisati na sve Više »

Konferencija-Vladavina prava i pristup pravosuđu u BiH

(English) On 6 June, 2016, Vaša Prava BiH (VPBiH) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to BiH hosted a forum on Rule of Law and Access to Justice in Više »

Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava Više »

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

inalnom radionica i prezentacija "Analize radnog zakonodavstva u BiH" će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Više »

 

Rodni listovi koji nemaju rok važenja

Novi Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Sl. Glasnik RS” 111/09”) stupio je na snagu u decembru mjesecu 2009. godine. Najbitnija novina Zakona je ta da je olakšan način da se dođe do izvoda iz matičnih knjiga i da se u pravnom saobraćaju koriste izvodi stariji od šest mjeseci, što do sada nije bila praksa.

Građani sada mogu da dobiju rodne listove, uvjerenja o državljanstvu, vjenčane listove ili izvode iz knjige umrlih na novim, zaštićenim obrascima koji nemaju rok važenja. Odgovornost za stavljanje u pravni saobraćaj ovih dokumenata je na strankama koje takve dokumente stavljaju u pravni saobraćaj. Do sada su ti dokumenti važili samo šest mjeseci. Dalje, zakonom je propisano vođenje matičnih knjiga  u elektronskom obliku tako da bi nakon uvezivanja svih matičnih ureda trebalo biti moguće dobiti izvode iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u RS ili čak putem interneta na zahtjev građana.

Zakonom je i naglašena potreba edukacije matičara kao i odgovornost prilikom izdavanja ličnih dokumenata uvođenjem upravnog nadzora nad njihovim radom, a sve u cilju veće bezbjednosti dokumenata. Zakon je također usklađen sa zakonima koji su se u međuvremenu mijenjali, a u vezi sa ovim zakonom (kao npr. Zakonom o lokalnoj upravi). Isti je također usaglašen i sa Porodičnim zakonom RS, odredbama izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu itd.