Savjet Europe u suradnji sa OSCE ODIHR organizirao je dvodnevnu regionalnu radionicu o slučajevima Trgovine ljudima u Južnoj Europi.

image-692420b4325c6a1e392cafaaf4bd5cf340e83963a56a35c0150312c539ce1cab-V