Otpušteni radnici na svoja prava čekaju 13 godina

sl uru