Workshops and public debates on labour rights in BiH

(Bosanski) U organizaciji Vaših prava BiH, uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d'Initiatives Locales), u periodu od 7. do 20. decembra, održat Više »

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

(Bosanski) Dana 12. novembra 2015. godine, u organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, u prostorijama Media Centra u Sarajevu, održan je incijalni sastanak i prezentacija projekta “Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje Više »

“Reducing workplace exploitation and increasing labour rights protection in Bosnia and Herzegovina”

(Bosanski) Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i Više »

The European Court of Human Rights established violation of rights of people deprived of legal capacity

(Bosanski) Evropski suda za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite. Više »

Conference and presentation of the Analyses on the Free Legal Aid in BiH

(Bosanski) 22. juna 2015.godine, u hotelu Bristol Sarajevo, održana je konferencija i prezentacija Analize stanja u oblasti besplatne pravne pomoći, čiji cilj je da ponudi budući pravac djelovanje svih aktera uključenih Više »

 
dynamic-workforce-scheduling

Workshops and public debates on labour rights in BiH