International Romani Day-April 8th

International Romani Day is celebrated in honor of the first World Congress of Roma, held in April 1971 in London. The Congress adopted the decision on the Roma flag and official anthem. Više »

Presentation of BiH labor legislation analyses

Final workshop and presentation of BIH labour Legislation Analyses-February, 26 2016, Hotel Hollywood, Sarajevo, from 10 AM Više »

Workshops and public debates on labour rights in BiH

(Bosanski) U organizaciji Vaših prava BiH, uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d'Initiatives Locales), u periodu od 7. do 20. decembra, održat Više »

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

(Bosanski) Dana 12. novembra 2015. godine, u organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, u prostorijama Media Centra u Sarajevu, održan je incijalni sastanak i prezentacija projekta “Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje Više »

“Reducing workplace exploitation and increasing labour rights protection in Bosnia and Herzegovina”

(Bosanski) Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i Više »

 
RomaPhoto-byAldinFafulovic2

International Romani Day-April 8th

International Romani Day is celebrated in honor of the first World Congress of Roma, held in April 1971 in London. The Congress adopted the decision on the Roma flag and official anthem. Roma flag is in the lower part of the green color that symbolizes the earth, and in the upper part of the blue that symbolizes the sky. Red wheel in the middle of the flag symbolizes travel and migration of Roma.

1990 at the World Congress of Roma held in Poland, it was decided to declare April 8th World Day of the Roma.

For more information on Roma programs and protection in Bosnia and Herzegovina please contact Vasa prava BiH at admin@vasaprava.org

For more stories and updates follow us at Facebook https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl and Twitter https://twitter.com/VasaPravaBih