PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

(Bosanski) Dana 12. novembra 2015. godine, u organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, u prostorijama Media Centra u Sarajevu, održan je incijalni sastanak i prezentacija projekta “Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje More »

“Reducing workplace exploitation and increasing labour rights protection in Bosnia and Herzegovina”

(Bosanski) Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i More »

The European Court of Human Rights established violation of rights of people deprived of legal capacity

(Bosanski) Evropski suda za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite. More »

Conference and presentation of the Analyses on the Free Legal Aid in BiH

(Bosanski) 22. juna 2015.godine, u hotelu Bristol Sarajevo, održana je konferencija i prezentacija Analize stanja u oblasti besplatne pravne pomoći, čiji cilj je da ponudi budući pravac djelovanje svih aktera uključenih More »

International Romani Day-April 8th

International Romani Day is celebrated in honor of the first World Congress of Roma, held in April 1971 in London. The Congress adopted the decision on the Roma flag and official anthem. More »

 
VPRPCFLI

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA