Category Archives: News

Bogato iskustvo pretočeno u pravnu praksu za studente

Vaša prava BiH dodijelila certifikate prvoj generaciji polaznika Pravne klinike za prava izbjeglica

BOGATO ISKUSTVO PRETOČENO U PRAVNU PRAKSU ZA STUDENTE

Studenti stekli i teoretsko i praktično znanje o primjeni međunarodnih i domaćih instrumenata zaštite ljudskih prava

Mostar, 20.12.2006. – U prostorijama Udruženja Vaša prava BiH u Mostaru danas su svečano dodjeljeni certifikati polaznicima pravne Klinike za pravo izbjeglica, koje su činili studenti pravnih fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta u Mostaru. Kliniku su zajednički organizirali UNHCR – Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice i Vaša prava BiH. Ovo je bila prva generacija Klinike za izbjegličko pravo i uspješno ju je završilo deset (10) studenata.

Certifikate je studentima uručio Ahmet Salčin, menadžer regije Jug Udruženja Vaša prava BiH. Govoreći na svečanoj dodjeli g.Salčin je posebno istakao: „Vaša prava BiH su ovom aktivnošću pokazala još jednom da doprinose razvoju kapaciteta mladih koji će u budućnosti nositi pravni sistem i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Stičući znanje kroz Pravne klinike oni će spremnije dočekati kraj studija i shvatit će suštinu borbe za vladavinu prava na kojoj istrajavaju Vaša prava BiH!“.

Jedna od polaznica Klinike je i Ajla Milanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić i naglašava da je ovo za nju „sjajno iskustvo i prilika da vidi kako pravo funkcionira u praksi, te kako zaista izgleda rad sa korisnicima na terenu!“ Kolegica sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Nina Dugandžić kaže: „Ovakva praksa približava kategorije tražitelja azila, izbjeglice i osobe pod privremenim prihvatom nama studentima, i pomaže nam da bolje razumijemo njihove probleme. Sigurna sam da će mi iskustvo stečeno na ovoj Klinici koristiti u budućnosti!“

Program je bio podijeljen u pet (5) dijelova u kojima se posebna pažnja posvećuje upoznavanju sa misijom VPBiH, međunarodnim, domaćim i evropskim pravnim okvirom koji regulira oblast izbjegličkog prava, te studijska posjeta prihvatnom centru Salakovac gdje su smještene izbjeglice, tražitelji azila i osobe pod privremenom zaštitom. Također, posebna pažnja bila je posvećena studijama hipotetičnih slučajeva čime su studenti bili u prilici stečeno znanje primijeniti, a na kraju su ga i testirali završnim testom.

Nastavak saradnje Udruženja Vaša prava BiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

Vlada Kanade podržava rad Vaših prava BiH

Nastavak saradnje Udruženja Vaša prava BiH i Kanadske agencije za međunarodni razvoj

Udruženje Vaša prava BiH uz podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj – CIDA, od 01.03.2007. godine do 28.02.2008. godine, implementira projekat „Poboljšanje pristupa pravdi- podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“.

Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim ciljnim grupama radi prevazilaženja praznine nepostojanja državnih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći i osiguranje jednakosti, pravičnog pristupa pravdi i punu vladavinu prava.

Aktivnosti koje će uposlenici Udruženja Vaša prava BiH sprovoditi tokom implementacije projekta definisane su u tri segmenta:

1. Pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim osobama i poboljšanje pristupa pravdi u BiH;

2. Monitoring kršenja prava i diskriminatorskih praksi u pristupu pravdi i uklanjanje identifikovanih pravnih i upravnih prepreka;

3. Zagovaranje usvajanja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH i drugih pravnih rješenja za potpuno usklađenje sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Tokom implementacije projekta posebna pažnja uposlenika Udruženja Vaša prava će biti posvećena promoviranju prava po osnovu jednakosti spolova.

Aktivnosti na promoviranju projekta, donatora i prateće medijske kampanje su kontinuirane obveze uposlenika Udruženja tokom implementacije projekta.

Uspješno implementiran projekat „Podizanja svijesti javnosti“

Zahvaljujući sredstvima Švedskog helsinškog komiteta

Uspješno implementiran projekat „Podizanja svijesti javnosti“

Udruženje Vaša prava BiH je u martu uspješno završilo implementaciju projekta „Podizanje svijesti javnosti o pravnoj pomoći“ koji se, sredstvima Švedskog helsinškog komiteta (SHC), implementirao od 1. januara do 31. marta 2007. Radi se o nastavku projekta koji je započet u julu prošle godine.

Projekat je bio usmjeren na informativne aktivnosti Udruženja u cilju podizanja svijesti javnosti o pravu na besplatnu pravnu pomoć, pristupu pravima, relevantnim pravnim procedurama i poštivanju ljudskih prava. Posebna pažnja bila je posvećena izbjeglicama, raseljenim licima i korisnicima koji žive u ruralnim područjima, udaljenim od većih gradskih središta, gdje su informacije o pravima i obavezama teže dostupne.

Kako bi što veći broj korisnika dobio tačnu i pravovremenu informaciju, osoblje VPPBiH provelo je sveobuhvatnu informativnu kampanju širom zemlje a koja je prvenstveno podrazumijevala organiziranje informativnih sesija i radionica, aktivno prisustvo u štampanim i elektronskim medijima, plasiranje informacija u magazinu Vaša prava, drugim informativnim materijalima te na web stranici Udruženja. Organizirane su 183 informativne sesije i terenske radionice kojima je prisustvovalo preko 1.800 korisnika. Teme su se uglavnom odnosile na probleme s kojima se susreću korisnici u određenom području. Zabilježeno je sudjelovanje u 125 radio i TV emisija, te 15 pojavljivanja u štampanim medijima.

Ovakvim sveobuhvatnim djelovanje širom BiH, VPBiH dala su svoj doprinos održivom povratku i razvoju lokalnih zajednica, a velikom broju korisnika omogućila da na vrijeme saznaju važne informacije o pitanjima iz različitih oblasti prava. Nakon što su dobili osnovne informacije, većina korisnika obratila se u VPBiH tražeći i pravnu pomoć u ostvarivanju svojih prava.