Category Archives: Novosti

Ustavni_sud_700x400

Ustavni Sud BiH utvrdio povredu prava na pravično suđenje

Udruženju Vaša prava BIH , kancelariji Banja Luka, 2009god., obratila se korisnica sa zahtjevom da joj se pravno pomogne , kako bi ostvarila pravo na otpremninu, iz razloga što joj je radni odnos kod poslodavca, INCEL d.d. Banja Luka, nezakonito prestao.

Korisnica je mislila na pravo koje je bilo propisano odredbom čl.152 Zakona o radu RS, a koje se moglo ostvariti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu rada i boračko invalidskoj zaštiti RS, do 16.februara 2001god.

Razlog zbog kojeg se korisnica obratila pravnici kancelarije Banja Luka je rješenje Komisije za implementaciju čl.152 Zakona o radu kojim joj je njen zahtjev za otpremninu odbijen uz obrazloženje da je korisnici radni odnos prestao zbog njenog ne dolaska na posoa 3-5 radnih dana , pa je Komisija smtrala da joj je radni odnos prestao na zakonit način shodno tadašnjem zakonu koji je bio na snazi.

Međutim, Komisija prilikom donošenja rješenja nije cijenila  da je korisnici radni odnos prestao 1994god., znači u taku rata i ratnih dešavanja koje je imalo za posljedicu da je  radnicima u Republici Srpskoj ,  zbog njihove nacionalne pripadnosti bilo onemogućeno da pristupe poslu , odnosno da nesmetano obavljaju svoje radne dužnosti.

Cijeneći rješenje nezakonitim, korisnica je prema Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite RS , uputila žalbu radi poništenja rješenja

NM_img10

Europe should not fear migrants

“It is high time for European states to consider a different take on migration, one of rational management that would fully respect the civil, political and social rights of migrants”, said Commissioner Muižnieks today at a Conference organized by the European Economic and Social Committee in Brussels. “Migrants should not become scapegoats for the difficulties faced by Europe. Instead, European states should recognise the benefits of welcoming migrants and of setting an adequate framework for their participation in the European economy and societies”. The Commissioner also stressed that the presence of migrants is necessary in view of the serious demographic crisis faced by European nations. “Protecting migrants is a moral and legal obligation that no European state can renounce and the human rights perspective should not be lost in any discussion or policy concerning migrants”. Read the speech (724)

Vaša prava BiH na godišnjim konsultacijama UNHCR-sa NVO

Godišnje konsultacije UNHCR-a sa organizacijama civilnog društva održale su se od 28. do 30. juna 2011. godine u Međunarodnom kongresnom centru u Ženevi, Švajcarska.

Vaša prava BiH su po drugi put učestvovala na konsultacijama koristeći ih kao platformu za dijalog i umrežavanje, te kao i priliku da se pitanja od gorućeg interesa za izbjeglice, raseljene osobe i osobe bez državljanstva rasprave na jednom širem forumu koji dijeli zajedničke interese.

Partnerstvo UNHCR-a i civilnog društva je višegodišnje i konsultacije se održavaju svake godine već više od 20 godina. Više od 320 učesnika iz preko 150 organizacija civilnog društva je, ove godine, učestvovalo na konsultacijama.