Category Archives: Novosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obilježavanje Evropskog dana civilne pravde u BiH

Dana, 31.10.2013.godine, pravnik Udruženja „Vaša prava BiH“ kancelarija Mostar je prisustvovao  obilježavanju  Evropskog dana civilne pravde  u BiH, koji je održan  u Mostaru u zgradi Kantonalnog suda u Mostaru, u surganizaciji  Visokog  sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Kantonalnog i Općinskog suda u Mostaru.  Ovogodišnji dan civilne pravde posvećen je mirnim  načinima rješavanja sporova- medijaciji i sudskoj nagodbi i upoznavanju javnosti sa aktivnostima VSTV BiH kroz Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa.

Pravnik  navedene kancelarije je također, pored ove manifestacije aktivno učestvovao i okruglom stolu koji je održan u Kantonalnom sudu u Mostaru na temu „ Sudska nagodba kao način smanjenja broja neriješenih predmeta u sudovima“  kojem su prisustvovali i predstavnici  kompanija koje imaju potraživanja prema velikom broju stranaka, advokati, sudije  a koje se javljaju kao tužioci ili tražioci izvršenja te predstavnici Kantonlane vlade.

64cd1b3df3ae28bd69eec2ee2f92a902_gallery_lw

JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

Poslodavac vam ne isplacuje platu? Nemate ugovor o radu? Maltretira vas nadredjeni? Nisu vam uplaceni doprinosi i ne mozete koristiti zdravstveno osigurnanje? Ne znate kome da se obratite da rijesite vas problem? Nemate novaca da unajmite advokata?

POZIV ZA UČEŠĆE
JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE
PROGRAM BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) i nevladina organizacija Vaša prava BiH pozivaju radnike/ice koji rade u sektoru trgovine ili uslužnih djelatnosti a kojima se u bilo kojem obliku zabranjuje ili onemogućava da se sindikalno organizuju, (tj.  da osnuju sindikat ili da se udruže u sindikat ili sindikalnu podružnicu), kao i one radnike koji su suočeni sa bilo kojim oblikom kršenja njihovih individualnih ili kolektivnih prava iz oblasti radnih odnosa da učestvuju na javnim tribinama na kojima će biti predstavljene metode zaštite radničkih prava, procesi sindikalnog organizovanja, kao i Program besplatne pravne pomoći.
Istovremeno, javne tribine uključuju sesiju pravnog savjetovanja na kojoj ćete moći direktno da pitate pravnog stručnjaka za savjet u vezi problema koji vi imate.
Tribine će se održati u sljedećim gradovima i terminima:

•    Sarajevo,     17.10. u 17h (velika sala SSSBiH, Dom sindikata, Obala kulina bana 1)
•    Tuzla,           6.11. u 15h (sala hotela Tuzla, adresa: Ul. ZAVNOBiH-a 13)
•    Mostar,         8.11. u 15h (sala hotela Bristol, Mostarskog bataljona bb).
•    Prijedor,       13.11. u 15h (sala hotela Prijedor, Srpskih Velikana 14)
•    Banja Luka,  14.11. u 15h (sala hotela Talija, Srpska 9)
•    Zenica,        15.11. u 15h (sala hotela Dubrovnik, Školska 10)

index

Memorandum o saradnji Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženja “Vaša prava BiH”

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženje “Vaša prava BiH”  su zaključili Memorandum o saradnji, na osnovu kojeg će se pružati usluge stručne pravne pomoći u aktivnostima strateškog parničenja, odnosno besplatnog pravnog savjetovanja i zastupanja radnika i članova korisnika usluga u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti kroz zajedničku realizaciju aktivnosti koje se ogledaju u pripremi i realizaciji strateškog parničenja u vezi slučajeva kršenja prava na sindikalno organizovanje ili predmeta u vezi kršenja individualnih ili kolektivnih prava radnika, kao i aktivnosti pravnog savjetovanja i zastupanja radnika sektora trgovine i uslužnih djelatnosti u periodu 01.10.2013. do 10.12.2013. godine kroz rad glavne i terenskih kancelarija VPBiH.

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH i Udruženje “Vaša prava BiH” će pravno savjetovanje putem javnih tribina održati u periodu 01.10.2013. do 01.12.2013. godine u nekoliko gradova u BiH (Banja Luka, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Zenica, Tuzla); o rasporedima, mjestu i vremenu ovih tribina, više infomacija će biti dostavljeno naknadno.