Category Archives: Novosti

images

Seminar na temu zaštite ženskih ljudskih prava u Bosni i Herzegovini

Udruženje »Vaša prava Bosne i Hercegovine« ima čast da vas pozove na seminar na temu zaštite ženskih ljudskih prava u Bosni i Herzegovini, koji će se odžati u Sarajevu, 20.Decembra 2013.godine, u Hotely Hollywood Ilidža.

Udruženje »Vaša prava Bosne i Hercegovine« je, uz podršku Međunarodnog ženskog programa Fondacije Otvoreno društvo, u 2013.godinu počelo sa implementacijom projekta pod nazivom :  »Poboljšanje stanja ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – Jedinica za pravnu pomoć i zastupanje žena u BiH«.

Program seminara možete preuzeti ovdje: Ženska prava dnevni red (922)

Projekat se fokusira na pitanje jačanje pristupa pravdi žena, kroz inicijativu koja ima za cilj da poboljša odgovor sudskih i upravnih organa u odgovarajućim postupcima zaštite ženskih ljudskih prava i sloboda, kao i da smanji prepreke u pristupu pravdi, tako što će učiniti dostupnim i mogućim sveobuhvatnu besplatnu pravnu pomoć, savjetovanje i zastupanje žena.

Glavni cilj projekta je da poboljša poziciju žena, posebno onih iz najugroženijih grupa BiH društva. Projekt sam po sebi je razgranat u nekoliko pravaca, s ciljem da zadovolji potrebe žena za emancipacijom, da naglasi potrebu za prisustvom žena i njihovim aktivnostima u svim sferama društvenog i privatnog života, te da ponudi hitnu, kontinuiranu, sistemsku  podršku, bilo od vlasti bilo od organizacija civilnog društva na svim nivoima u BiH, kako bi se takvom podrškom poboljšalo stanje ženskih ljudskih prava. Takođe, projektom se ženama u BiH omogućava sveobuhvatna besplatna pravna pomoć i nediskriminatorski pristup i ostvarivanje zagarantovanih prava.

Projekat je iniciran sa željom da omogući pristup pravdi kroz usluge direktne besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama žena (žrtvama nasilja u porodici, žrtvama rata, žrtvama trgovine ljudima, ženama na društvenim marginama i onima koje su isključene iz društvenih zbivanja, samohranim majkama, žrtvama diskriminacije, i sl.) i pomogne u pristupu i ostvarivanju osnovnih prava i sloboda; da promovira prava žena u BiH i njihovu bolju socijalnu uključenost tako što će ponuditi odgovor na konkretne pravne probleme kroz usluge besplatne pravne pomoći; da pomogne u razvoju kapaciteta ženskih NVO kako bi se stvorili bolji uslovi i pozicija za zagovaranje s ciljem donošenja zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će prepoznati potrebe žena; da uspostavi tješnju saradnju između ženskih NVO i Udruženja »Vaša prava Bosne i Hercegovine« s ciljem kreiranja svojevrsnog referalnog mehanizma za predmete u kojima je identificarana potreba za pravnom pomoći; te da u konačnici na što bolji način omogući pristup pravdi s ciljem pristupa zagarantovanim pravima i njihovom efikasnom ostvarivanju.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da budete dio ovog seminara, na kojem će se, osim o projektu i dosadašnjim rezultatima, govoriti o unapređenju saradnje između različitih sudionika koji kroz svoj svakodnevni rad promoviraju, štite interese, prava i lobiraju za podizanje nivoa generalnog položaja i stanja ženskih ljudskih prava u BiH.

human-rights-day-marked-1355171128-1638

Committed to make human rights effective -December 10, 2013 -Human Rights Day

Today we are honoring Human Rights Day. Unusually for some, but for us in Vasa prava BiH and our beneficiaries it is just another day of legal struggle to achieve full compliance with domestic and international human rights standard. No great celebration nor conferences would be held today since there is not much to celebrate.

Where do we stand nowadays with respect of human rights and basic freedom? Last decade in BiH had shown great deterioration of human rights and freedoms.

Ever present discrimination is still a great impediment; access to basic social and economic rights to vulnerable is troubled by legislation, implementation and administrative bureaucracy apparatus posing challenges and obstacles; national minorities are in constant limbo of legal maze; children’s rights are not properly addressed nor represented; internally displaced persons suffer from protracted situation; returnees face serious discrimination in access to labor market, social  benefits and education and are excluded from communities they have returned to; there is increased violation of women’s rights and domestic violence still prevails; victims of war are not able to get proper compensation and restoration of rights; labor rights are severely jeopardizes without proper protection; access to justice by provision of comprehensive legal aid scheme in the country is still a gap that enables individuals in need to properly address their legal issues; non execution and failure to respect judicial decisions seriously undermines the rule of law; if it is to judge by the above said, we are living in distressing human right respect  environment.

There is need to act promptly and to improve human rights. We all share responsibility to do so; otherwise we face to become society in which individuals will continuously be deprived of rights and basic freedoms. This endeavor must never become fatigue.

Kids

Univerzalni dan djeteta je 20. novembar 2013. godine.

Univerzalni dan djeteta je 20. novembar 2013. godine. Prvobitno proglašen od strane Generalne skupštine UN-a 1954. godine, datum je određen da ohrabri sve zemlje da odrede dan kada će promovisati zajedničku razmjenu i razumjevanje među djecom, ali i pokrenuti aktivnosti koje će unaprijediti zaštitu djece. Dan se obilježava svake godine i izabran je da slavi djetinjstvo.

20. novembar je takođe dan kada je Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta 1959. godine. Konvencija je potpisana na isti dan 1989 godine i ratifikovana od strane 191 države.

Univerzalnomdanu djeteta prethodi Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom koji se obilježava 19. novembra.

Pravna definicija djeteta se, općenito, odnosi na maloljetnika, tj. osobu mlađu od zakonski određene dobi za sticanje punoljetnosti. “Dijete” može takođe opisivati odnos osobe, sina ili kćerke bili koje starosti,  sa roditeljima.