Category Archives: Mreže

ecre

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) je osnovana 1974 kao odgovor na potrebu za saradnjom među državama sa ciljem da se osiguraju prava i zaštita izbjeglica u Evropi. Pročitajte više o ECRE…

ee

Europska mreža za lica bez državljanstva (ENS)

Osnovana 2012, Europska mreža za lica bez državljanstva (ENS) je otvorena mreža organizacija koje imaju aktivan interes za zaštitu prava lica bez državljanstva. Pročitajte više o ENS-u…

weblan

Mreža pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN)

Nevladine organizacije  Vasa Prava BiH (BiH), Praxis (Srbija), Civil Rights Programme (Kosovo), Pravni centar (Crna Gora), Udruženje mladih pravnika (Makedonija) i Informativno-pravni centar (Hrvatska) su potpisali memorandum o osnivanju Mreže pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN), 13. marta 2012. godine u Sarajevu. Mreža će funcionisati kao nezavisna mreža NVO koje su posvećene zaštiti, promociji i unaprjeđenju ljudskih prava i socijalnoj uključenosti, prevenciji i smanjenju apartridije u zoni zapadnog Balkana i borbi protiv diskriminacije.