Category Archives: Izdvojeni članci

64cd1b3df3ae28bd69eec2ee2f92a902_gallery_lw

JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

Poslodavac vam ne isplacuje platu? Nemate ugovor o radu? Maltretira vas nadredjeni? Nisu vam uplaceni doprinosi i ne mozete koristiti zdravstveno osigurnanje? Ne znate kome da se obratite da rijesite vas problem? Nemate novaca da unajmite advokata?

POZIV ZA UČEŠĆE
JAVNE TRIBINE I PRAVNO SAVJETOVANJE
PROGRAM BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
RADNICIMA U SEKTORU TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH) i nevladina organizacija Vaša prava BiH pozivaju radnike/ice koji rade u sektoru trgovine ili uslužnih djelatnosti a kojima se u bilo kojem obliku zabranjuje ili onemogućava da se sindikalno organizuju, (tj.  da osnuju sindikat ili da se udruže u sindikat ili sindikalnu podružnicu), kao i one radnike koji su suočeni sa bilo kojim oblikom kršenja njihovih individualnih ili kolektivnih prava iz oblasti radnih odnosa da učestvuju na javnim tribinama na kojima će biti predstavljene metode zaštite radničkih prava, procesi sindikalnog organizovanja, kao i Program besplatne pravne pomoći.
Istovremeno, javne tribine uključuju sesiju pravnog savjetovanja na kojoj ćete moći direktno da pitate pravnog stručnjaka za savjet u vezi problema koji vi imate.
Tribine će se održati u sljedećim gradovima i terminima:

•    Sarajevo,     17.10. u 17h (velika sala SSSBiH, Dom sindikata, Obala kulina bana 1)
•    Tuzla,           6.11. u 15h (sala hotela Tuzla, adresa: Ul. ZAVNOBiH-a 13)
•    Mostar,         8.11. u 15h (sala hotela Bristol, Mostarskog bataljona bb).
•    Prijedor,       13.11. u 15h (sala hotela Prijedor, Srpskih Velikana 14)
•    Banja Luka,  14.11. u 15h (sala hotela Talija, Srpska 9)
•    Zenica,        15.11. u 15h (sala hotela Dubrovnik, Školska 10)

world-refugee-day-source

Posvećeni efektivnoj zaštiti ljudskih prava-Svjetski dan izbjeglica 2013

Radeći kao implementacioni partner UNHCR-a više od deset godina, Udruženje Vaša prava BiH su uz kontinuiranu podrsku UNHCR-a igrala ključnu ulogu u ostvarivanju prava tražitelja azila i izbjeglica, kao i drugih ugroženih kategorija.

 Značaj uloge nevladinih organizacija u zaštiti izbjeglica je prepoznala Generalna skupština UN-a kada je prilikom usvajanja Statuta UNHCR-a, pozvala visokog povjerenika da uspostavi kontakt sa ”privatnim organizacijama„ (sada znanim kao NVO) koje se bave pitanjima izbjeglica i da pomogne u kordinaciji napora koje ulažu te organizacije.

 Pred međunarodnom zajednicom je izazov koji se sastoji u zaliječivanju štete nanijete post-konfliktnim društvima, uključujući vraćanje u domove, imovinu i druge vrste pomoći traumatiziranom stanovništvu.  U svom radu, Vaša prava BiH  su pomogla zaliječenju takvih rana u Bosni i Hercegovini pružanjem pravnih usluga ugroženom stanovništvu, štp je pored uspjeha polučilo i značajne lekcije u teškom kontekstu.  Međutim, još mnogo toga preostaje da se uradi.

 U situaciji dugotrajnih posljedica rata, i brojnih ekonomskih, socijalnih i političkih izazova, šta može učiniti relativno mala nevladina organizacija za pružanje pravne pomoći?  Ovim člankom se želi ukazati da su Vaša prava BiH značajan I možda neophodan dio rješenja problema u zemlji.  Obzirom na neuspjeh političkog vodstva, stvaranje kulture poštivanja ljudskih prava u kojoj odgovorna vlada  postupa prema građanima na jednak način se može desiti samo uz aktivno učešće samih građana.  Za siromašne i marginalizirane građane koji čine značajan udio u populaciji, aktivno učešće je teško ostvariti bez pomoći.  Vaša prava pružaju takvu pomoć.

DSC_0022

Godišnje konsultacije UNHCR-a i njegovih NVO partnera, Ženeva 2013

Godišnje konsultacije sa nevladinim organizacijama održane su od 11 do 13 juna 2013. u Centru za međunarodne konferencija u Ženevi u Švicarskoj.

Udruženje Vaša prava BiH je uzelo učešće na ovogodišnjim konsultacijama između UNHCR-a i njegovih NVO partnera.

Preko 410 humanitarca je učestvovalo u konsultacijama ove godine, zastupajući oko 220 međunarodnih i domaćih NVO u sklopu brojnih operacija širom svijeta.  Svake godine, ove konsultacije predstavljaju odličnu priliku da se razmotre i ojačaju kapaciteti udruženja s ciljem boljeg pružanja usluga onima kojima je zaštita potrebna. Vaša prava BiH su održala niz sastanaka s višim zvaničnicima UNHCR-a i različitim NVO iz cijelog svijeta, gdje su se raspravljala pitanja od zajedničkog značaja i razmijenile informacije i ideje.

Naglašeno je da su nevladine organizacije ključni partneri u sprovođenju operacija i zagovaranju u nizu različitih konteksta i one donose sa sobom značajnu stručnost i sposobnosti u zaštiti izbjeglica.

U svojoj historiji UNHCR je radio u uskom partnertstvu da nevladinim organizacijama  kako bi zaštitili i pružili pomoć izbjeglicama.  Primjer ovog partnerstva su programi koje omogućava UNHCR i implementiraju NVO partneri.  U 2012. godini, više od trećine 2.3 milijardi dolara, koje je UNHCR uložio u zaštitu i pomoć izbjeglicama, je usmjereno kroz više od 760 nevladinih organizacija širom svijeta.  Od tog broja, 600 njih su domaće ili lokalne nevladine organizacije i 160 njih su međunarodne nevladine organizacije.