Category Archives: Izdvojeni članci

Courts+XXX+gavel

Izvršavanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

U savremenim evropskim ustavnopravnim sistemima Ustavni sud zauzima posebno mjesto, budući da brani osnovne principe i načela ustavnopravnih sistema. Ustavni sud BiH je institucija za zaštitu ustavnopravnog poretka, a koji uključuje funkcioniranje BiH, kao demokratske i pravne države, države koja ima obavezu da štiti individualna i kolektivna ljudska prava i slobode. S tim u vezi, odluke Ustavnog suda BiH su veoma bitne, te u skladu sa odredbom člana VI/5. Ustava BiH, odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće, a opstrukcija njihovog izvršenja predstavlja krivično djelo. Kada se kaže konačne, to znači da se ne mogu osporavati, s obzirom na to da ne postoji pravni lijek protiv njih pred višom domaćom instancom. Time ove odluke formalno dobijaju pravnosnažnost

Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ kroz svoje aktivnosti nastoji da inicira promjene u našem društvu, a posebno da kroz sudske postupke dođe do rješenja za ključne probleme u borbi protiv diskriminacije, te poboljša razumijevanje i implementaciju Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Uz podršku i saradnju sa Fondom otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, udruženje  „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ od 2009. godine provodi aktivnosti sa ciljem borbe protiv svih oblika diskriminacije u bh. društvu kroz strateško parničenje.

Primjer prakse Vaših prava BiH u vezi sa odlukom Ustavnog Suda BiH broj U 9/12, od 30. januara 2013. godine možete preuzeti ovdje: Izvršavanje odluka Ustavnog suda BiH (1532)

Odluku možete preuzeti sa:  http://www.ccbh.ba/bos/odluke/

Survey questionnaire

UPITNIK-DJEČIJA ULOGA U JAČANJU CIVILNOG DRUŠTVA

Popunjavanjem ovog upitnika pružit će te ogroman doprinos u ažururanju podataka u pogledu provedbe zakonskog okvira koji reguliše dječija prava i pristup pravima, tako da se prepozna dobra volja i izrade prijedlozi u vezi s razvojem trenutne situacije. U tom smislu, upitnikom ćemo se obratiti nadležnim sudionicima čije razmišljanje i iskustvo su važan faktor i dovode do razvoja potreba djece i primjene njihovih prava. Rezultati istraživanja bit će objavljeni do jula 2014.

Upitnik možete preuzeti ovdje: UPITNIK-DJEČIJA ULOGA U JAČANJU CIVILNOG DRUŠTVA (816)

Verzija na engleskom jeziku: QUESTIONAIRE-CHILDREN’S ROLE FOR A STRONG CIVIL SOCIETY (900)

Molimo Vas da ne upisujete vaše ime i kontakt detalje na upitniku. Upitnik treba biti anoniman. Popunjavanje će Vam oduzeti 20-25 minuta.

Ljubazno Vas molimo da upitnik vratite nama, na draganv@vasaprava.org prije 30. Aprila 2014.  Ukoliko imate  pitanja ili komentara u vezi ovog istraživanja, slobodno nas možete kontaktirati na e-mail: draganv@vasaprava.org.

1622676_810264942335931_9211617231903020320_n

Sedmoro romske djece i jedna odrasla osoba po prvi put dobili izvode iz matičnih knjiga

Udruženje ”Vaša prava BiH” i Predstavništvo UNHCR Bosne i Hercegovine su dana 10.04.2014 godine obilježili Dan Roma na način da su na ceremonijama upriličenim u matičnim uredima u Mostaru i Živinicama organizirali da sedmoro djece i jedna odrasla osoba po prvi put dobiju izvode iz matičnih knjiga, čime im je država zvanično priznala pravni identitet. Kroz dugogodišnji rad na prevenciji apatridije uočeno je da najveći broj osoba koje su u riziku od apatridije pripada romskoj nacionalnoj manjini.

Udruženje ”Vaša prava BiH” i Prestavništvo UNHCR BiH zajedno provede projekat koji se odnosi na upis u matične knjige i već godinama ukazuju na korist i značaj upisa u matične knjige. Naime, osoba koja nije upisana u matične knjige je pravno nevidljiva osoba, koja ne može dobiti identifikacioni dokument, a samim tim ostvariti niti jedno pravo, kao što  su pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu zaštitu, kretanje, stambeno zbrinjavanje itd.

Predstavništvo UNHCR BiH  i Udruženje „Vaša prava BiH“ nastavlja sa projektom pružanja besplatne pravne pomoći Romima u postupcima upisa u matične knjige i pristupa drugim pravima a u cilju njihove uspješne integracije u društvo.