Category Archives: Izdvojeni članci

VPRPCFLI

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Dana 12. novembra 2015. godine, u organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, u prostorijama Media Centra u Sarajevu, održan je incijalni sastanak i prezentacija projekta “Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini” koga podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales).

Ovaj projekat je odraz potrebe da se ojačaju prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti , te da im se omogući da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu i time dugoročno stvore uslove za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda BiH populacije.

Tim pravnika Udruženja „Vaša prava BiH“, Nermin Hanjalić, Harisa Bačvić i Nedim Kulenović govorili su o stanju u oblasti primjene radnog prava, o novim institutima i novinama u Zakonu o radu F BiH, te usklađenosti našeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa međunarodnim pravnim standardima.

Ovje možete preuzeti:  OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA (773)

vpbih  2015

“SMANJENJE EKSPLOATACIJE NA RADNOM MJESTU I JAČANJE ZAŠTITE PRAVA RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” poziva vas na inicijalni sastanak i prezentaciju projekta:

“SMANJENJE EKSPLOATACIJE NA RADNOM MJESTU I JAČANJE ZAŠTITE PRAVA RADNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI”

koga podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales).

Dnevni red i promotivni materijal možete preuzeti ovdje: Dnevni red VPBiH 11 Nov. 2015 (517)

Cilj projekta je da se ojačaju prava radnika, sa posebnm naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti, na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, te da dugoročno stvori uslove za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženije BiH populacije.

Namjera je da se projektnim aktivnostima:

· Građani upoznaju sa mehanizmima zaštite prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kao i da se sindikati značajnije uključe u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima;
· Izvrši detaljna analiza pravnog okvira i dosadašnje administrativno-sudske prakse u zaštiti radnih prava, naročito dosadašnji slučajevi povrede prava žena u radnom odnosu koje rade u trgovini i uslužnim djelatnostima;
· Utvrdi kompatibilnost novopredloženih zakona o radu sa EU pravnim okvirom, preduzetim obavezama i međunarodnim pravnim normama, te da se daju konkretni prijedlozi za izradu javnih politika u oblasti radnog prava;
· Promoviše zaštita prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kroz alternativno riješavanje radnih sporova i sudsku zaštitu prava.

Inicijalnim sastankom i prezentacijom projekta želimo da mobilišemo širok krug učesnika u aktivnu debatu o ključnim problemima u ovoj izuzetno važnoj pravnoj oblasti gdje se pojavljuje obaveza nesmetane egzistencije osnovnih ljudskih prava, zaštićenih pravnim aktima međunarodnog karaktera, te Ustavom i zakonodavstvom na različitim nivoima države, i to u trenutku kada postoji značajan društveni diskurs oko novopredloženih zakona i njihovih stvarnih konsekvenci na prava koja proističu iz radnog odnosa, same ekonomske reforme i proces evropskih integracija BiH.

Ljubazno vas molimo da prihvatite poziv za učešće na ovom sastanku i time doprinesete podizanju svijesti svih nas o iznimnom značaju ove teme za društvo u cjelini, te da bismo zajedno odredili goruća pitanja u oblasti radnih prava i definisali najbolje načine za efikasno i svrsishodno ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenika.

Sastanak i prezentacija će se održati u četvrtak, 12. novembra 2015. godine, sa početkom u 10.30 časova u Media centru, Sarajevo, Kolodvorska 3.

Molimo vas da vaše učešće prijavite na mail adrese: emirp@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org
ili na telefon/fax: +387 33 789 105 do 16.00 časova u srijedu, 11. novembra 2015. godine.

European court of human rights

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio da su prekršena prava osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite.

Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu od 3. novembra 2015. godine u predmetu Hadžimejlić i ostali protiv Bosne i Hercegovine, koje su zastupali Udruženje „Vaša prava BiH“, utvrđeno je da je Bosna i Hercegovina prekršila član 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda jer je aplikante dugi niz godina držala smještene u ustanovi socijalne zaštite J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ u Fojnici bez valjanog pravnog osnova odnosno bez sudske odluke, budući da nije obezbjeđena kontinurana sudska kontrola opravdanosti i cjelishodnosti zadržavanja aplikanata u toj i sličnim ustanovama socijalne zaštite.

Iz navedene presude proizilazi da u BiH postoji strukturalni problem u pogledu postupanja sa osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se smještaju u ustanove socijalne zaštite, a bez primjene standarda kontrole koje zahtijeva Evropska konvencija o ljudskim pravima. Drugim riječima, postoji potencijalno značajan broj osoba u sličnoj situaciji, koje imaju osnova da podnosu predstavku Sudu u Strasbourgu, te je nužno hitno pristupiti harmonizaciji relevantnog zakonodavstva u BiH sa standardima ljudskih prava koja proizilaze iz Konvencije.

Navedenom odlukom Sud je naložio da se dvoje aplikanata trebaju pustiti na slobodu bez odlaganja, a da za trećeg BiH mora bez odlaganja osigurati da se sudski ispita nužnost njegovog smještanja u navedenoj ustanovi, te im je dosudio novčanu kompezaciju zbog povrede osnovnih ljudskih prava aplikanata u ukupnom iznosu od 81.250,00 EUR.