Category Archives: Izdvojeni članci

05022013558

9. Konferencija ministara pravde u BiH

U  Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Organizacije civilnog društva koje  su uključene  u proces sistemskog  praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti  Strategije za reformu sektora pravde u BiH na osnovu potpisanog Memoranduma  o uspostavi mehanizama za praćenje i  procjenu provođenja Akcionog plana  Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP) sa predsjedavajućim Konferencije ministara  pravde u BiH i predsjednicima Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Na osnovu provedenih aktivnosti vezanih za praćenje i ocjenu SRSP u BiH Organizacije civilnog društva su sačinile godišnji izvještaj za 2012.godinu te isti dostavile nadležnom ministarstvu pravde BiH.

Ispred Organizacija civilnog društva prezentaciju  godišnjeg izvještaja na 9. MK  je obavio predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“  te prisutne upoznao sa problemima u implementaciji  projekta te određene ograničene napretke  u nekim oblastima kao i stagnaciju u drugim strateškim oblastima, prije svega misleći na kašnjenje u procedurama i neusvajanje Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou.

Na tačci dnevnog reda Konferencije koji se odnosi na usvajanje izvještaja, Izvještaj Organizacija civilnog društva za 2012.godinu je jednoglasno usvojen.

2013-02-05_08-52-21_058

Pravda za Redžu Seferovića-Članak u Magazinu Start

Četrdesetšestogodišnji  Redžo Seferović  iz Zavidovića vjeruje da je žrtva elemenatrne diskriminacije: u  zavidovičkom kafiću Afrika mu je rečeno da on i njegova tri prijatelja neće biti usluženi jer su Romi.

Članak, objavljen u Magazinu Start, možete preuzeti ovdje: Pravda za red\\u Seferovica (963)

Video možete pogledati ovdje:


25012013541

VPBiH na konferenciji: „Pitanja azila i readmisije u Srbiji”

U Beogradu je krajem januara 2013. godine održana konferencija pod nazivom „Pitanja azila i readmisije u Srbiji – u kontekstu EU integracija i izgradnje zajedničkih evropskih migracionih politika”.

Domaćin ove konferencije je bila Grupa 484, koja je ovaj skup organizovala u okviru projekta Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku. Organizaciju konferencije su podržale takođe i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Fondacija za otvoreno društvo.

Na ovoj konferenciji je, pored učesnika i predstavnika NVO iz regiona koje se bave pitanjem azila, migracije i readmisije, boravio i Izvršni direktor Udruženja “Vaša prava BiH”, Emir Prcanović. Izvršni direktor je na ovoj konferenciji prezentirao izvještaj o stanju i izazovima sistema međunarodne zaštite i prava izbjeglica u BiH, te praksu koja se do sada gradila u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći i ulozi NVO u oblasti međunarodne zaštite.