Category Archives: Izdvojeni članci

NM_img10

Europe should not fear migrants

“It is high time for European states to consider a different take on migration, one of rational management that would fully respect the civil, political and social rights of migrants”, said Commissioner Muižnieks today at a Conference organized by the European Economic and Social Committee in Brussels. “Migrants should not become scapegoats for the difficulties faced by Europe. Instead, European states should recognise the benefits of welcoming migrants and of setting an adequate framework for their participation in the European economy and societies”. The Commissioner also stressed that the presence of migrants is necessary in view of the serious demographic crisis faced by European nations. “Protecting migrants is a moral and legal obligation that no European state can renounce and the human rights perspective should not be lost in any discussion or policy concerning migrants”. Read the speech (724)

world-paper-dolls

Pravni haos-Zakon o JMBG nije u skladu sa Ustavom BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj U 3/11, rješavajući zahtjev 76 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 27. maja 2011. godine donio je odluku o dopustivosti i meritumu kojom je utvrđeno da član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Istom odlukom naloženo je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», uskladi član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Kako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije postupila u skladu sa navedenom odlukom to je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj dana 16.01.2013. godine donio Rješenje kojim se utvrđuje da odredbe člana 5 Zakona o jedinstvenom matičnom broju prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku BiH.

Rješenje Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine u predmetu U 3/11 objavljeno je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 11/13 od 12.02.2013. godine

Posljedica ovakve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je da organi nadležni za određivanje, dodjeljivanje i upisivanje jedinstvenog matičnog broja državljana BiH i stranih državljana u BiH nemaju zakonsku osnovu da poduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa izdavanjem, poništavanjem i zamjenom jedinstvenog matičnog broja kao individualne i neponovljive oznake identifikacijskih podatka o osobi.

Krajnja konsekvenca ovakvog stanja, odnosno pravne neuređenosti ove oblasti je da nijedna osoba kojoj nije određen i upisan jedinstveni matični broj neće moći ostvariti bilo koje pravo koje je uvjetovano posjedovanjem jedinstvenog matičnog broja (pravo na ličnu kartu, putnu ispravu, zdravstvenu knjižicu, prava iz oblasti socijalne zaštite itd). Ukoliko se što hitnije i bez odlaganja ne preduzmu djelotvorne mjere i koraci nadležnih organa tj. ukoliko Parlamentarna skupština BiH hitno ne donese Zakon o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju u skladu sa Odlukom Ustavnog suda BiH, nastupit će „pravni haos“ zbog čega će nesagledive posljedice imati građani BiH.

disc1

PRAVDA ZA HEROINU SESTRU JANJU MARTINU KATOVIĆ

PRAVDA ZA HEROINU SESTRU JANJU MARTINU KATOVIĆ:BOREĆI SE ZA SVOJA TEMELJNA LJUDSKA PRAVA DOKAZALA JE DISKRIMINACIJU.
Kad smo prije dvije i pol godine stupili u kontakt sa Sestrom Janjom i odlučili da pokrenemo spor radi diskriminacije, sumnja i nevjerica su preovladavali u našim razmišljanjima kako na pravi način pružiti zaštitu od flagrantnog kršenja prava na jednako postupanje. Vjera, ljubav za ljude, optimizam i vedrost koji zrači iz Sestre Janje već su tada ulijevali nadu. Kad upoznate sestru drugo i nebi očekivali od osobe koja se više brine za dobrobit drugih, prije svega djece.
Još u avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za izbor direktora Javne ustanove dječiji vrtić “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada ispunjavala sve uslove predviđene konkursom, ali i jedina osoba koja se javila na taj konkurs, bila je sestra Janja Martina Katović. Iako je od Upravnog vijeća vrtića izabrana i predložena da dobije konačnu saglasnost za imenovanje na mjesto direktora vrtića, to se nije desilo. Od tada, sestra Janja trpi kršenje svojih temeljnih ljudskih prava. Načelnik Općine Glamoč javno je rekao da njemu i njegovoj stranci smeta što u vrtiću radi Martina koja nosi odoru časne sestre.

Udruženje „Vaša prava BiH“ i sestra Janja Martina Katović su to prepoznali kao diskriminaciju. Usljedila je tužba.