Category Archives: Antidiskriminacija

U POVODU SVJETSKOG DANA ROMA

Romi spadaju među najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Pored siromaštva, koje je učinilo da romska populacija u Bosni i Hercegovini bude naročito ugrožena, tome treba dodati problem koji se odnosi na nedostatak ličnih dokumenata, a koji vode ka ograničenom pristupu građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima.

Nedostatak ličnih dokumenata je doveo do isključenosti mnogih Roma iz osnovnih političkih i socijalnih prava, kao što je pravo na glasanje, socijalna zaštita, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, itd. Također, to je izazvalo dodatne prepreke u ostvarivanju imovinskih prava. Nemogućnost pribavljanja dokumenata je

Udruženje „Vaša prava BiH“ prezentiralo svoj rad Komisiji za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U utorak, 20.03.2012.godine održana je tematskoj sjednica i nastavak 6. sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na tematskoj sjednici se razmatrala Prezentacija javne politike procjena provodenja Zakona 0 zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pripremljena u sklopu USAID -ovog projekta jacanje Parlamenta u Bosni Hercegovini.

Kako je ovaj dokument urađen na osnovu procjena do sada vođenih sudskih postupaka u predmetima diskriminacije koje zastupa Udruženje „Vaša prava BiH“, bila je ovo odlična prilika da se Komisiji prezentiraju neki od predmeta i ukaže na određene prepreke sa kojima se Udruženje suočava u nastojanju da pomogne žrtvama diskriminacije.

Pored toga, na nastavku 6. Sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedna od tačaka dnevnog reda se razmatrala i Informacija o radu Udruženja „Vaša prava BiH“.

Diskriminacija: SLUČAJ SESTRE JANJE MARTINE KATOVIĆ

Ja sam profesor predškolskog odgoja. Meni Ustav BiH garantira da mogu raditi svoj posao, ukoliko imam kvalifikacije za to. Ustav kaže bez obzira na boju kože, na vjeru, naciju ne znam ni ja na što, imaš pravo.

Avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za direktora/direktoricu vrtića “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada ispunjavala sve uslove predviđene konkursom, ali i jedina osoba koja se javila na taj konkurs, bila je sestra Janja Martina Katović.Od tada, ali i mnogo prije nego što je postala direktorica, Martina je trpjela najgori mogući oblik diskriminacije.Prvi čovjek općine Glamoč javno je rekao da njemu i njegovoj stranci (SNSD) smeta što u vrtiću radi Martina koja nosi odoru časne sestre. Udruženje „Vaša prava BiH“ i sama Martina su to prepoznali kao diskriminaciju. Usljedila je tužba.

Sestra Martina je izašla kao pobjednica. Prvostepenom presudom je potvrđeno da je nad sestrom Janom Martinom Katović izvršena diskriminacija, a općini Glamoč se nalaže da je imenuju za direktoricu. U razgovoru sa Martinom, pokušali smo da saznamo kroz šta je prošla ova hrabra žena.