Category Archives: Antidiskriminacija

_MG_9001

Sastanak sa članovima COWEB (Radna Grupa za region Zapadnog Balkana )

 U Sarajevu je 27. Septembra 2012.godine u zgradi Delegacije Evropske komisije upriličen razgovor predstvanika nevladinog sektora i organizacija civilnog drustva iz BiH sa članovima COWEB (Radna Grupa za region Zapadnog Balkana koju čine delegirani predstavnici zemalja članica pri Evropskoj Uniji).

U sklopu posjete COWEB Bosni i Hercegovini, a u kontekstu kontinuirane podrške Evropske Unije na putu priključenja BiH u EU i njenoj EU perspektivi, članovi COWEB su se tokom svoje posjete sreli sa predstavnicima vlasti, a pored toga su pokazali želju da se sretnu i sa predstavnicima organizacija civilnog društva kako bi razgovarali i razmijenili iskustva

Slika_Predavanje_o_situacijskom_testiranju

RADIONICA „STRATEŠKA PARNICA U SLUŽBI LJUDSKIH PRAVA“

Informacija za medije/Sarajevo, 22. juni 2012.

RADIONICA „STRATEŠKA PARNICA U SLUŽBI LJUDSKIH PRAVA“

Češka nevladina organizacija Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva (Savjetovalište za državljanstvo / Građanska i ljudska prava) je u Sarajevu 20. i 21.6.2012. organizovala prvu radionicu u okviru projekta „Strateška parnica u službi ljudskih prava“. Cilj radionice je bila razmjena iskustava čeških i bosanskohercegovačkih eksperata na polju borbe protiv diskriminacije. Projekat je realizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom Vaša prava BiH. Glavni finansijer projekta je Ministarstvo inostranih poslova Republike Češke u okviru programa TRANSITION. Cilj ovog programa je promocija i i jačanje demokratskih pravnih sistema sa poštovanjem ljudskih prava.

Segregacije djece u obrazovanju – praksa protivna demokratskom društvu, principima humanosti i civilizacijskim tekovinama.

Udruženje „Vaša prava BiH“  Sarajevo se, nakon analize faktičkog i pravnog stanja, odlučilo da podnese kolektivnu tužbu nadležnom sudu u Mostaru radi utvrđenja diskriminacije i kršenja principa jednakog postupanje zbog segregacije na etničkom principu u obrazovnim ustanovama kroz tzv. sistem “dvije škole pod jednim krovom”.

Presuda je donešena u petak, 27. aprila 2012. godine.

Sud je presudio – diskriminacija!!!

Kompletne dokumente možete preuzeti:

Segregacije djece u obrazovanju (1598)

REPORT OF THE UN SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHT TO EDUCATION IN BiH (1203)