Category Archives: Kapaciteti

Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

VPBiH partneriPredavači na seminaruU organizaciji Udruženja “Vaša prava BiH” i Njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u Sarajevu je 1. i 2. decembra 2010 godine održan seminar na temu “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”. Na ovom seminaru su učestvovali različiti pravni praktičari iz zemlje i regiona (advokati, službenici organa uprave, sudije NVO sektor i drugi).

Zagreb: Regionalna konferencija o suzbijanju diskriminacije

14. i 15. siječnjZaključci sa konferencije u Zagrebua 2011 godine u organizaciji Centra za mirovne studije u Zagrebu je u Kući ljudskih prava održana regionalna Konferencija o suzbijanju diskriminacije, uz učešće velikog broja sudionika iz  R. Hrvatske, R. Srbije i Bosne i Hercegovine, na kojoj konferenciji su bili prisutni i pravnici Udruženja ” Vaša prava BiH”

Na konferenciji je napravljena analiza stanja kada je u pitanju suzbijanje diskriminacije ali i primjena u praksi Zakona o zabrani diskriminacije u regionu.

Na konferenciji su donijeti  i zaključci u cilju poboljšanja suzbijanja diskriminacije.

U Bosni i Hercegovini , Zakon o zabrani diskriminacije ( Sl. glasnik BiH 59/09) je stupio na snagu u 8. mjesecu 2009 godine, i  Vaša prava su isti zakon prvi u Bosni i Hercegovini primjenuli u praksi, zastupajući žrtve diskriminacije pred općinskim sudovima.

Zaključke sa konferencije možete skinuti sa ovog linka ili iz naše download sekcije.