Category Archives: Kapaciteti

DSC_0022

Godišnje konsultacije UNHCR-a i njegovih NVO partnera, Ženeva 2013

Godišnje konsultacije sa nevladinim organizacijama održane su od 11 do 13 juna 2013. u Centru za međunarodne konferencija u Ženevi u Švicarskoj.

Udruženje Vaša prava BiH je uzelo učešće na ovogodišnjim konsultacijama između UNHCR-a i njegovih NVO partnera.

Preko 410 humanitarca je učestvovalo u konsultacijama ove godine, zastupajući oko 220 međunarodnih i domaćih NVO u sklopu brojnih operacija širom svijeta.  Svake godine, ove konsultacije predstavljaju odličnu priliku da se razmotre i ojačaju kapaciteti udruženja s ciljem boljeg pružanja usluga onima kojima je zaštita potrebna. Vaša prava BiH su održala niz sastanaka s višim zvaničnicima UNHCR-a i različitim NVO iz cijelog svijeta, gdje su se raspravljala pitanja od zajedničkog značaja i razmijenile informacije i ideje.

Naglašeno je da su nevladine organizacije ključni partneri u sprovođenju operacija i zagovaranju u nizu različitih konteksta i one donose sa sobom značajnu stručnost i sposobnosti u zaštiti izbjeglica.

U svojoj historiji UNHCR je radio u uskom partnertstvu da nevladinim organizacijama  kako bi zaštitili i pružili pomoć izbjeglicama.  Primjer ovog partnerstva su programi koje omogućava UNHCR i implementiraju NVO partneri.  U 2012. godini, više od trećine 2.3 milijardi dolara, koje je UNHCR uložio u zaštitu i pomoć izbjeglicama, je usmjereno kroz više od 760 nevladinih organizacija širom svijeta.  Od tog broja, 600 njih su domaće ili lokalne nevladine organizacije i 160 njih su međunarodne nevladine organizacije.

prvi dan 2

Radionica na temu “ Promovisanje prava na jednakost metodom situacijskog testiranja i strateških parnica”

Kao dio projekta Odbrana ljudskih prava kroz strateško parničenje, koje podržava češko Ministarstvo spoljnih poslova, Projekat za promovisanje tranzicije 2012., dana 31.10. i 01.11.2012. u Banjaluci održana je radionica na temu “ Promovisanje prava na jednakost metodom situacijskog testiranja i strateških parnica (sudskih procesa)”. Na radioici su učestvovali antidiskriminacioni pravni eksperti iz Conselling Centre for Citizenship koji su prisutne upoznali sa dosadašnjom praksom u testiranju situacija odnosno strateškom parničenju kao i drugim načinima zaštite od diskrimimacije u Českoj Republici.

Predstavnici Ombudsmena za ljudska prava BiH kao i Vaša prava BiH ukazali su na važeće zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini u pogledu zabrane diskriminacije, kao i o registrovanim slučajevima diskriminacije te o problemima u primjeni postojećeg Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Glavni cilj radionice bio je razmjena iskustava sa promoviranjem zaštite od diskriminacije što je obično daleko teže od donošenja antidiskriminacijskog zakona.

Na radionici su učestvovali brojni predstavnici nevladinih organizacija kao i organa uprave.

Okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika”-19.04.2012. godine

Udruženje „Vaša prava BiH“ je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu saradnju (IRZ)  dana 19. 04. 2012. godine u Hotelu Hollywood održalo okrugli sto na temu „Zaštita interno raseljenih osoba i povratnika-Odgovor i aktivnosti države i uloga nevladinih organizacija u efikasnom pristupu i ostvarivanju prava“. kojem su prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora.