Category Archives: Press info

„Nema uglja za raseljena lica …“

Novine u slučaju: Dopis VPBiH Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak TK

Vlada TK je na redovnoj sjednici u avgustu mjesecu 2010. godine, dala saglasnost za finansiranje troškova nabavke uglja za izbjeglička naselja i najugrožene kategorije prognanika u individualnom smještaju u ukupnom iznosu od preko 200.000 KM. Ova sredstva su bila predviđena za lica koja su smještena u izbjegličkim naseljima, kućama holandske vlade, pod uvjetom da ispunjavaju određene kriterije.

Posjete Kolektivnom Centru Gornja kolonija u Jablanici

Pravnici kancelarije Udruženja „Vaša prava BiH“ Mostar kao  članovi mobilnog tima za pružanje besplatne pravne pomoći posjetili  su Općinu Jablanicu i Kolektivni centar Gornja Kolonija 15.02.2011.godine te obavili razgovor sa voditeljem ovog kolektivnog centra gosp. Ramizom Rokšom kao i sa korisnicima, odnosno stanovnicima centra.

Inicijativa ‘’Kriva je pravda’’ – podrška prijedlogu Nacrta Zakona o izmjenama i Dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Pet nevladinih organizacija, Asocijacija za demokratsku inicijativu, Helsinški komitet za ljudska prva Bosne i Hercegovine, Centri civilnih inicijativa (CCI), Udruženje „Vaša prava BIH“,  i Biro za ljudska prava Tuzla, nešto više od godinu dana, uključeno je u sistemsko praćenje i ocjenu provođenja reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP u BiH).

U tom cilju ove organizacije okupljene pod inicijativom  „Kriva je pravda“  pozdravljaju aktivnosti  vezane za obrazloženu inicijativu i prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu  u Republici Srpskoj, o kojem će se raspravljati na narednoj, 04. sjednici  Narodne Skupštine Republike Srpske.

Pismo podrške ministru Džeraldu Selmanu možete skinuti ovdje: Pismo podrške