Category Archives: Press info

Prvi radni sastanak u nastavku projekta “Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana” 16.- 18. mart 2011. godine

Prvi radni sastanak u nastavku projekta “Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana” održan je od 16. do 18. marta 2011. u Ečkoj u organizaciji misije OEBS-au Srbiji.

Sažetak teza teze i iz diskusije možete preuzeti ovdje: \"Razvoj mreže civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana\" teze iz diskusije (1517)

INFORMACIJA O ANKETI O POTREBAMA BIVŠIH NOSILACA STANARSKOG PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske sprovodi anketu o potrebama bivših nosilaca stanarskog prava iz Republike Hrvatske, koji borave u Bosni i Hercegovini.

U Republici Srbiji, ovakvu anketu, pod nazivom «Pregled položaja i potreba bivših nosilaca stanarskog prava iz Hrvatske koji borave u Republici Srbiji» sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u saradnji sa nevladinom organizacijom ”Komitet za pomoć i zaštitu”. ”Komitet za pomoć i zaštitu”» je tokom 2001. i 2002. već sproveo evidentiranje bivših nosilaca stanarskih prava iz Republike Hrvatske, kada je evidentiran i izvjestan broj lica koji su boravili u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske želi da ažurira i dopuni podatke za sve bivše nositelje stanarskog prava u Hrvatskoj koja se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i da omogući svim onima koji se ranije nisu prijavili da se ovom prilikom registruju, bez obzira na to kakav je njihov formalni status u ovom trenutku.

Molimo Vas da popunite obrazac koji je sastavljen za potrebe ankete.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Udruženje „Vaša prava BiH“ organizuje Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 17.03.2011.godine, četvrtak,  sa početkom u 12:00 sati na temu:

„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite na broj telefona 036/ 558 580 ili email adresu: ahmets@vasaprava.org

Bosna i Hercegovina, na državnom nivou, još nije donijela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako su zakoni koji regulišu pristup besplatnoj pravnoj pomoći doneseni u Republici Srpskoj te u nekim kantonima Federacije BiH. Njihova primjena i efekti su limitirani na određeni teritorij, dok je ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građanima lošeg imovnog stanja uslovljeno  često dokazivanjem usko postavljenih uslova.

Potreba za donošenjem Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nastala je znatno ranije. U poslijeratnom periodu, ugroženo stanovništvo, izbjeglice i raseljena lica nisu mogli sami da se adekvatno nose sa svim preprekama u pristupu pravima, koje su postavljenje pred njih u procesu reintegracije u prijeratnom mjestu stanovanja ili integracije u sredinama svog raseljenja. Ostvarivanje osnovnih prava zahtjevalo je određene pravne vještine i poznavanje propisa. Kako se radilo o osobama koje su  posebno ekonomski ugrožene, oni nisu mogli da plaćaju usluge advokata. Zbog specifičnosti njihovog položaja i pravne problematike potrebno je bilo organizovati pristup adekvatnoj stručnoj pomoći.