Category Archives: Pravna pomoć

djeca-disc

Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH prekinuta evidentna praksa razdvajanja djece na etničkom principu

Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH prekinuta evidentna praksa razdvajanja  djece u osnovnim i srednjim školama na etničkom principu, poznata  pod nazivom „ dvije škole pod jednim krovom”.

Vrhovni sud Federacije BiH odbacio drugostepenu presudu Općinskog suda u Mostaru, i potvrdio prvostepenu presudu koja jasno kaže: 2 škole pod 1 krovom predstavljaju etničku sagregaciju učenika i takva praksa mora biti ukinuta.

Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 58 0 Ps 085653 13 Rev od 29.08.2014.godine,  uvažene su  revizije Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ te rješenje  Kantonalnog suda u Mostaru broj: 58 0Ps 085653 12 Pž od 11.06.2013.godine, preinačeno na način da se žalbe tuženika odbijaju i prvostepena presuda Općinskog suda u Mostaru broj:  58 0 Ps 085653 11 Ps od 27.04.2012.godine potvrđuje, a kojom je utvrđeno  da su prvotuženi, Hercegovačko neretvanski kanton-Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i  sporta, te drugotuženi, Osnovna škola Stolac i trećetuženi, Osnovna škola Čapljina organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i primjenom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali  učenike u školama na području Hercegovačko – neretvanskog kantona na temelju njihove  etničke pripadnosti čime su počinili diskriminaciju.

Stavom 2. Dispozitiva prvostepene presude Općinskog suda u Mostaru naloženo je prvotuženom u cilju prestanka dalje diskriminacije djece u školama na području Hercegovačko- nerevanskog kantona da najkasnije do 01.09.2012.godine, ustanovi jedinstvene integrisane multikulturne obrazovne ustanove-škole za utvrđena upisna područja sa jedinstvenim nastavnim naučnim planom i programom, uz puno poštovanje prava djece na obrazovanje  na maternjem jeziku a drugo i treće tuženom   da u istom roku integracijom stvore osnov multikulturalnosti škole i obrazovanja djece bez obzira na  etničku pripadnost, po jedinstvenom planu i programu na maternjem jeziku.

Cijelu presudu i obrazloženje suda možete pogledati ovdje: Presuda Dvije skole pod jednim krovom Vrhovni sud FBiH (1176)

TV debatu “Dvije škole pod jednim krovom” u kojoj je učestvovao Emir Prcanović, pravnik i direktor udruženja ”Vaša prava BiH”, koje ispred AD tima Vaša prava BiH vodi slučaj ”2 škole pod 1 krovom” možete pogledati ovdje:

Nadamo se da će ovom presudom Vrhovnog suda Federacije BiH  biti  prekinuta evidentna praksa razdvajanja  djece u osnovnim i srednjim školama na etničkom principu, poznata  pod nazivom „ dvije škole pod jednim krovom, ne samo u Hercegovačko – neretvanskom kantonu već i  ostalim djelovima BiH.

leaflet21

Romska kultura: snaga vaših priča

Nakon konkursa za fotografije «Romska kultura gledana kroz vaše oči», vidjeli smo koliko malo znamo o kulturi Roma, koja ostaje potisnuta preovlađujućim stereotipima u društvu.

Vrijeme je da pokažete drugu stranu priče. Onu romskog naroda, dostojnih građana koji čuvaju svoju kulturu i ponose se svojim korijenima. Stoga, odlučili smo da pozovemo sve vas koji smatrate da vaš glas treba da se čuje. Pozivamo vas da ispričate svoje priče koje oslikavaju romsku kulturu, tradicije i vjerovanja, patnje i uspjehe. Svi možemo poučavati, motivirati i inspirirati. Vaše priče imaju tu moć!

Sve priče će se objaviti na našem blogu (http://priceokulturiroma.tumblr.com/). Želimo da dobijemo izbor vaših priča da bismo otkrili šta se dešava, a šta bi se trebalo dešavati, ali i da pokrenemo jednu drugačiju raspravu, jednu u kojoj se mogu ukazati heroji i uzori. Smatramo da se kroz vaše priče romska zajednica može predstaviti autentičnije, kako lokalno, tako i globalno. Upravo zato vam upućujemo ovaj poziv.

KATEGORIJE

Da bismo vas inspirirali, uspostavili smo četiri kategorije za vaše priče. Molimo da imate na umu da rad ili radove koje pošaljete možete svrstati u više od jedne kategorije.

Kultura

Slavite li neki praznik na poseban način? Znate li neke izreke i bajke koje se prenose u vašoj porodici? Podijelite svoja tradicionalna vjerovanja, običaje i priče zajednice koje su se generacijama prenosile usmenim putem.

Talenat

Da li ste pjesnik ili pisac? Slikate li? Da li ste izvanredan muzičar? Podijelite s nama svoju priču i svoju umjetnost.

Hrabrost

Poznajete li nekog lokalnog heroja? Ili ste to možda vi sami? Imate li snage da prevladate sve prepreke i da se borite za bolji život svoje zajednice? Podijelite s nama svoje projekte i dostignuća.

Prijateljstvo

Da li na bilo koji način pomažete romskim zajednicama? Da li ste možda nešto naučili iz tog iskustva? Možda nešto što nam svima može koristiti? Prenesite nam svoje priče, opažanja i naučene lekcije.

KO MOŽE SUDJELOVATI

SVAKO. Posebno pozivamo na sudjelovanje studente, obrazovane ljude i borce za prava roma.

 SMJERNICE ZA VAŠE PRILOGE

  1. Vaši pismeni prilozi ne treba da budu duži od 700 riječi. Da li ste napisali roman koji želite da podijelite s nama? Molimo vas da nam pošaljete samo izvadak ne duži od 700 riječi.
  2. Nemojte se ustručavati da govorite o sebi. Mi želimo da znamo tko ste. Predstavite se u uvodu.
  3. Priče su moćno oruđe. Mogu poučavati, inspirirati i motivirati. Razmislite dva puta o tome kakvu poruku prenosite. Mi ne želimo održavati stereotipe. Oni su već svuda oko nas. Želimo znati šta se krize iza toga.
  4. Posebno vas pozivamo da uz svoj prilog dodate bilo kakav drugi medijski uradak (fotografiju ili link na video snimak). Oni treba da budu dobrog kvaliteta da bismo ih postavili zajedno sa pričom. Molimo da naznačite ko je autor tog uratka, ako vi niste (jedini) autor.
  5. Svoje priče možete slati na evam@vasaprava.org.

S NESTRPLJENJEM OČEKUJEMO VAŠU PRIČU!

ppp

Izgradnja jakog civilnog društva u BiH podrazumjeva zaštitu dječijih prava na svim nivoima vlasti

Rezultati projekta “Dječja uloga u jačanju civilnog društva”, finansiranog od strane EU, predstavljeni su 31. jula 2014. u Sarajevu, u prisustvu predstavnika Delegacije Europske Unije u BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Federacije BiH, Opštinskog suda u Sarajevu, kao i predstavnicima UNICEF-a, UNHCR-a, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i brojnih nevladinih organizacija.

Završni niz preporuka je prvobitno promovisan na radionici koja je održana dan prije završne manifestacije. Radionica je okupila sudionike i eksperte iz oblasti dječijih prava, predstavnike vlasti Bosne i Hercegovine i međunarodnih organizacija, predstavnike centara za socijalni rad, pravnike, pružaoce besplatne pravne pomoći, organizacije civilnog društva, a sve u svrhu rasprave o ključnim saznanjima o projektu o statusu dječijih prava i pristupa pravima u Bosni i Hercegovini, a posebno o preprekama sa kojima se suočavaju prilikom pristupa pravima za ugroženu djecu.

Projekat “Dječja uloga u jačanju civilnog društva”, između ostalog, objavljuje publikacije izuzetno interesantnog sadržaja na temelju istraživanja o statusu dječijih prava i pristupa pravima u Bosni i Hercegovini. BiH vlasti i delegacija EU u Bosni i Hercegovini će koristiti brošuru kao osnovu za buduće projekte i reforme.

Završni izvještaj možete preuzeti ovdje:

„Europska zajednica će nastaviti da pruža podršku  bosansko-hercegovačkim partnerima i civilnom društvu prilikom promocije i zaštite dječijih prava“, izjavila je Natalia Dianiskova, šef Odjela za provedbu projekta za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini i dodala: „ To je jedan od manjih projekata Europske unije, ali je veoma važan zato što treba da poveća ulogu djece i njihova prava u društvu, da ih bolje zaštiti i da osigura da su njihova prava zaštićena na svim nivoima u Bosni i Hercegovini…“

Projekat “Dječja uloga u jačanju civilnog društva” ima za cilj promociju razvoja dinamičnijeg civilnog društva, koje aktivno sudjeluje u javnim debatama o ljudskim pravima i socijalnoj uključenosti i namjenski organizovanom pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini.