Category Archives: Pravna pomoć

0oLAEHpxSmCsbi6x2lS2_walking_in_a_city

Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

Finalna radionica i prezentacija “Analize radnog zakonodavstva u BiH” koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” organizira u sklopu projekta: „Smanjenje esploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini”, kojeg podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales),  će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža).

Pozivnica za prezentaciju i završnu radionicu (524)

Dnevni red završne radionice i prfezentacije (425)

Od novembra 2015. godine Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ provodi projekat „Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini“ kojeg podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales), a čiji cilj je bio jačanje prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti.

Projekat je postavio nekoliko glavnih ciljeva koje je trebalo ostvariti projektnim aktivnostima:

a) upoznavanje građana sa mehanizmima zaštite prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kao i značajnije uključivanje sindikata u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima;

b) izrada detaljne analize pravnog okvira i dosadašnje administrativne prakse u zaštiti radnih prava, naročito imajući u vidu dosadašnje slučajeve povrede prava žena u radnom odnosu koje rade u trgovini i uslužnim djelatnostima;

c) utvrđivanje usklađenosti novih zakona o radu sa pravnom stečevinom EU, preuzetim obavezama i međunarodnim pravnim normama, te da će se dati prijedlozi za izradu javnih politika u oblasti radnog prava;

 d) promoviranje prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kroz alternativno rješavanje radnih sporova i sudsku zaštitu prava.

 U okviru navedenog Projekta, u periodu od 7. do 20. decembra 2015. godine održano je šest radionica/javnih debata u većim gradovima BiH (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Bijeljina i Prijedor), te dana 11. februara 2016. godine još jedna radionica u Sarajevu. Cilj ovih debata bilo je pronalaženje odgovora na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, omogućavanje učinkovitije zaštite radničkih prava, kao i dugoročno stvaranje uslova za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ove radionice su iskorištene i za razmjenu iskustava u primjeni novog radnog zakonodavstva, te je bilo naročito dragocijeno učestvovanje radnika, odnosno sindikalnih predstavnika na navedenim radionicama, odnosno javnim debatama. Odgovori su prikupljani i preko popunjavanja detaljnih upitnika o primjeni novog radnog zakonodavstva.

Cilj ovog projekta je bio da se kroz direktnu pomoć i zagovaranje unaprijedi pozicija i prava radnika, sa posebnim naglaskom na prava žena radnica, i to na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, kao i da se kreira okruženje za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda BiH populacije.

dynamic-workforce-scheduling

Radionice i javne debate o radnim pravima u BiH

Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” poziva vas na  radionice i javne debate u okviru projekta:

„Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini”

U organizaciji Vaših prava BiH, uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales), u periodu od 7. do 20. decembra,  održat će se serija of šest radionica/javnih debata u svim većim gradovima BiH. Cilj ovih debata je pronalaženje odgovora na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, omogućivanje efektivnije zaštite radničkih prava, kao i dugoročno stvaranje uslova za unaprjeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženijih populacija u našoj zemlji.

Radionice će se održati u :

  • Sarajevu, 10.12.2015 , u 10.00 časova u Hotelu Hollywood
  • Banja Luka,10.12.2015, u 10.00 časova u Hotelu Talija
  • Tuzla, 07.12.2015, u 10.00 časova u Restoranu Dramar, Dramar centar
  • Mostar, 09.12.2015, 11.00 časova u Hotelu Bristol
  • Bijeljina, 14.12.2015, 10.00 časova u Etno Selu “Stanišići”, Bijeljina
  • Prijedor, 16.12.2105, u 10.00 časova u Hotelu Prijedor
Pozivnicu i dnevni red možete pruzeti ovdje: Javne debate dnevi red (620)


Radionicama i javnim debatama želimo da mobilišemo širok krug učesnika u aktivnu raspravu o ključnim problemima u ovoj izuzetno važnoj pravnoj oblasti gdje se pojavljuje obaveza nesmetane egzistencije osnovnih ljudskih prava, zaštićenih pravnim aktima međunarodnog karaktera, te Ustavom i zakonodavstvom na različitim nivoima države, i to u trenutku kada postoji značajan društveni diskurs oko novopredloženih zakona i njihovih stvarnih konsekvenci na prava koja proističu iz radnog odnosa, same ekonomske reforme i proces evropskih integracija BiH.

Pitanja i komentare možete uputiti na isti email ili putem telefona. Troškove hrane i prevoza pokriva organizator javnih debata uz prethodnu potvrdu učešća. Dodatne informacije će biti proslijeđene nakon odabira učesnika/ca. Broj učesnika/ca je ograničen.Prijave za učešće možete slati do 07. decembra 2015. godine na e-mail: emirp@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org ,ili putem faxa na broj 033 789 105, ili se možete prijaviti u neku od lokalnih kancelarija Vaših prava BiH u gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Prijedor.

VPRPCFLI

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA I OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Dana 12. novembra 2015. godine, u organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, u prostorijama Media Centra u Sarajevu, održan je incijalni sastanak i prezentacija projekta “Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini” koga podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canadian Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales).

Ovaj projekat je odraz potrebe da se ojačaju prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti , te da im se omogući da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu i time dugoročno stvore uslove za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda BiH populacije.

Tim pravnika Udruženja „Vaša prava BiH“, Nermin Hanjalić, Harisa Bačvić i Nedim Kulenović govorili su o stanju u oblasti primjene radnog prava, o novim institutima i novinama u Zakonu o radu F BiH, te usklađenosti našeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa međunarodnim pravnim standardima.

Ovje možete preuzeti:  OSVRT NA ANALIZU STANJA I PRIMJENU PROPISA U OBLASTI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA (773)