Category Archives: Pravna pomoć

AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja ” Vaša prava BiH” i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U , čime je napokon zauzet jasan stav kad su u pitanju tražitelji azila i njihovo pravo na adekvatnu pravnu zaštitu.

Naime,  dugogodišnja praksa je bila da se u upravnom postupku sva pismena dostavljaju na službenim jezicima Bosne i Hercegovine izravno tražiteljima azila, pa čak i onda kad isti tražitelji azila imaju i punomoćnike, a što je za posljedicu imalo da su tražitelji azila zbog neukosti  propuštali rok za korištenje pravnog lijeka.

Okrugli sto: Novine u zakonodavstvu Republike Srpske u oblasti upisa u matične knjige

Dana 22.12.2010. godine predstavnici Udruženja “Vaša prava BiH”  su u Banjaluci prisustvovali okruglom stolu na temu novog Zakona o matičnim knjigama u Republici Srpskoj. Ovaj skup organizovan je od strane Saveza Roma RS i UNHCR-a. Pored organizatora učestvovali su i predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, predstavnici matičnih ureda, te predstavnici Odjeljenja opše uprave opština u RS,  Centara za socijalni rad, te predstavnici romskih NVO.

Učešće VPBIH u monitoring timovima za borbu protiv trgovine ljudima i Twinning projektu

U toku mjeseca decembra u organizaciji Ministarstva sigurnosti BIH – Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima i NVO Emaus, vođene su pojačane aktivnosti u radu ranije formiranih Monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima. ( formirani prema kancelarijama Sipe). Prvobitno je u dane 29. i 30.11.2010. u Bijeljini održana konferencija o prekograničnoj saradnji i unapređenju procedura povratka i reintegracije žrtava trgovine ljudima između BiH i R.Harvatske i R.Srbije. Konferenciji su prisustvovali sem članova regionalnog tima  (područje Tuzle), i Sudije i Tužioci R.Srbije, R.Hrvatske.