Category Archives: Pravna pomoć

Radionica o vođenju sudskih postupaka u oblasti ljudske sigurnosti i migracija

Engleska, London, 27. i 28. januar/siječanj 2011. Centar INTERIGHTS je organizirao radionicu koja je okupila pravnike i aktiviste u oblasti ljudskih prava, predstavnike NVO iz centralne i istočne Evrope, baltičkih država i Kavkaza, kako bi diskutirali o ugroženosti migranata u kontekstu širokog spektra kršenja ljudskih prava. U sklopu ove radionice, posebna pažnja je posvećena  a) omogućavanju suradnje i razmjene ideja i iskustava između lokalnih pravnika; b) omogućavanju boljeg razumijevanja prirode i razmjera kršenja do kojih dolazi u ovom kontekstu; c) razmatranju pravnih strategija protiv ovakvih kršenja; d) povećanju kapaciteta učesnika – pravnika i NVO za vodjenje sudskih postupaka protiv kršenja ljudskih prava; itd.

Ispred Bosne i Hercegovine, Udruženje ‘Vaša prava BiH’ je imalo svog predstavnika, koji je učestvovao u ovoj interesantnoj radionici za izgradnju kapaciteta.

Seminar: “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”

VPBiH partneriPredavači na seminaruU organizaciji Udruženja “Vaša prava BiH” i Njemačke Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u Sarajevu je 1. i 2. decembra 2010 godine održan seminar na temu “Zastupanje stranaka u upravnom postupku (Upravno procesno pravo i Upravni spor) i uloga besplatne pravne pomoći u upravnom pravu”. Na ovom seminaru su učestvovali različiti pravni praktičari iz zemlje i regiona (advokati, službenici organa uprave, sudije NVO sektor i drugi).

Vaša prava BiH podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu BiH

Udruženje ” Vaša prava BiH ” su u protekla dva mjeseca  podnijela šest Apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za one tražitelje azila kojima je bilo ograničeno kretanje,  gdje tvrdimo da je došlo povrede čl. 5. Europske konvencije o temeljnim ljudskim pravima-pravo na slobodu i sigurnost  kao i povrede čl. 2. Protokola 4 – pravo na slobodu kretanja.

Prema praksi Europskog suda u Strasbourg, detenacija tražitelja azila se izriče isključivo kao nužna i neophodna mjera ( presuda Suda u Strasbourgu : Saadi protiv Ujedinjenog Kraljevstva , aplikacija br. 13229/03 , par. 70 ), a detencija tražitelja azila  će se smatrati proizvoljnom ako se ne može  opravdati činjenicom da predstavlja krajnje sredstvo, jer su sve ostale, manje ozbiljne mjere,  ocijenjene nedostatnima u očuvanju individualnih ili javnih interesa, koji se nastoje zaštiti određivanjem detencije nad ovom osobom ( Rusu protiv Austrije , aplikacija br. 34082/02, presuda od 02.10.  2008 godine, para. 58 ).

Vrijeme će uskoro pokazati jeli u konkretnim slučajevima doista došlo do kršenja ljudskih prava tražiteljima azila u Bosni i Hercegovini?