Category Archives: Pravna pomoć

„Nema uglja za raseljena lica …“

Novine u slučaju: Dopis VPBiH Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak TK

Vlada TK je na redovnoj sjednici u avgustu mjesecu 2010. godine, dala saglasnost za finansiranje troškova nabavke uglja za izbjeglička naselja i najugrožene kategorije prognanika u individualnom smještaju u ukupnom iznosu od preko 200.000 KM. Ova sredstva su bila predviđena za lica koja su smještena u izbjegličkim naseljima, kućama holandske vlade, pod uvjetom da ispunjavaju određene kriterije.

Posjete Kolektivnom Centru Gornja kolonija u Jablanici

Pravnici kancelarije Udruženja „Vaša prava BiH“ Mostar kao  članovi mobilnog tima za pružanje besplatne pravne pomoći posjetili  su Općinu Jablanicu i Kolektivni centar Gornja Kolonija 15.02.2011.godine te obavili razgovor sa voditeljem ovog kolektivnog centra gosp. Ramizom Rokšom kao i sa korisnicima, odnosno stanovnicima centra.

Pravo na azil je ustavno pravo u Bosni i Hercegovini

Pravo na azil, što podrazumijeva  pravo stranca da podnese zahtjev za azil u drugoj državi i da uživa zaštitu te države od progona u svojoj zemlji porijekla, spada u temeljna ljudska prava predviđena međunarodnim standardima.

Odredbom člana III točke 3. stava f) Ustava Bosne i Hercegovine propisana je isključiva nadležnost institucija BiH u oblasti politike i regulisanje pitanja imigracija, izbjeglica i azila.

Iako pitanje azila spada u nadležnost države Bosne i Hercegovine, Ustav BiH ne navodi izričito «pravo na azil» u katalogu prava i sloboda predviđenim članom II stav 3 Ustava BiH. Za razliku od Ustava BiH, kao i Ustava Republike Srpske, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine u članu 2. toč. i) navodi da će Federacija BiH posebno osigurati da sve osobe na teritoriju Federacije uživaju pravo na azil.