Category Archives: Pravna pomoć

Poziv na javnu raspravu-“Borba protiv diskriminacije-sadašnje stanje i izazovi u BiH”

Udruženje “Vaša prava BiH” organizuju Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 31.10.2011. godine, ponedjeljak u 12 sati na temu:

“Borba protiv diskriminacije-sadašnje stanje i izazovi u BiH”

Poziv u PDF formatu možete skinuti ovdje: Javni poziv (1195)


Reagiranje pet nevladinih organizacija povodom sve intenzivnije politizacije pravosuđa u BiH

Pet nevladinih organizacija – Asocijacija za demokratske inicijative, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Vaša prava BiH, Biro za ljudska prava Tuzla i Centri civilnih inicijativa – okupljenih oko procesa praćenja i procjene provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH (“SRSP u BiH”), izražavaju duboku zabrinutost zbog prirode izjava i zauzetih stavova nosilaca političkih funkcija u BiH, posebno političara iz Republike Srpske, u vezi sa radom i egzistencijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Suda BiH i Tužilaštva BiH, kao i pravosudnog sistema u BiH u cjelini.

„Seminar o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu“

Europska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu pod nazivom „Seminar o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu“dana 04.07.2011.godine. na kojoj su se razmatrali dosadašnji rezultati, te iznijete preporuke, sugestije i konkretne mjere za provedba Akcionog plana i rješavanje problema Roma u oblastima civilne registracije, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.

Radionici je prisustvovalo oko 80 predstavnika lokalnih, entitetskih i državnih vlasti, međunarodnih organizacija (OSCE, UNHCR, UNICEF) , predstavnika romskih udruženja i nevladinog sektora koji su aktivno uključeni u radu sa romskom populacijom i rješavanju problema ove populacije.

Radinica je bila tematski podijeljena po sljedećim oblastima i to: civilna registracija, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stambeno zbrinjavanje.

U sklopu raprave o „civilnoj registraciji“, Udruženje „Vaša Prava BiH“ je izlaganjem u trajanju od pet minuta prezentiralo učesnicima probleme sa kojim se suočava u radu na civilnoj registraciji i pribavljanju dokumenata za navedenu populaciju, te predložilo konkretne mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Pored „civilne registracije“ uposlenici Udruženja „Vaša Prava BiH“ su prezentirali i probleme sa kojim se Romi susreću u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, te su iznijeli  prijedloge i dali preporuke za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.