Category Archives: Pravna pomoć

Šta drugi misle o nama – iz ugla američkog pravnog stručnjaka

Autor teksta je Dan Manning  koji je direktor za strateško parničenje u Greater Boston Legal Services. Gospodin Manning se bavi pravnim zagovaranjem preko 35 godina, dok je u posljednjih 10 godina aktivno uključen u poboljšanje položaja pojedinaca sa invaliditetom.

Kroz dugogodišnju saradnju, gospodin Manning se odlučio da objavi članak o Udruženju „Vaša prava BiH“ koje je kroz neposredan rad doživio kao izuzetno bitnu i vrlo profesionalnu organizaciju. Koristimo ovu priliku da mu se zahvalimo za njegov nesebičan doprinos u jačanju pravne komponete Udruženja svih ovih godina. Članak možete skinuti sa linka :

Javna rasprava u Mostaru, Hotel Bristol,31.10.2011.godine- „Borba protiv diskriminacije – sadašnje stanje i izazovi u BiH“

Udruženje „Vaša prava BiH“  je organizovalo Javnu raspravu  u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala,  31.10.2011.godine sa početkom u 12:00 sati na temu:

„Borba protiv diskriminacije – sadašnje stanje i izazovi u BiH“

U Bosni i Hercegovini je prije dvije godine donesen Zakon o zabrani diskriminacije. Mogućnosti koje je zakon ponudio su izuzetne, a poseban je značaj u korištenju sudskih procedura za dokazivanje diskriminacije.

Zakon o zabrani diskriminacije je u velikoj mjeri usaglašen sa međunarodnim standardima, međutim, ako je suditi prema sadašnjem stanju, provedba zakona je neadekvatna.  Činjenica je da postoje određeni problemi u primjeni zakona. Žrtve diskriminacije se rijetko odlučuju da javno govore o tome i da vode sudske postupke u kojima  se dokazuje diskriminacija. Ne postoji dovoljno razumijevanja samog pojma diskriminacije u široj javnosti

Antidiskriminacija-Članak iz Oslobođenja od 20. oktobra 2011

Klikni na sliku za prikaz citavog clanka.