Category Archives: Pravna pomoć

Javna rasprava na podzakonske propise koji se donose na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH

Dana 07.05. i 14.05.2012. godine u organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a uz podršku UNHCR-a,  u prostorijama Doma policije u Sarajevu održane su dvije „Javne rasprave“ o podzakonskim propisima koji se donose na osnovu Zakona  o matičnim knjigam FBiH.

Na prvoj javnoj raspravi održanoj 07.05.2012. bilo je prisutno 141 učesnik, dok je na drugoj javnoj raspravi održanoj 14.05.2012. godine bilo prisutno 131 učesnik. Tokom javnih rasprava izneseno je oko 250 primjedbi i sugestija na šest od ukupno devet podazakonskih akata, a koji su bili predmet ovih javnih rasprava.

2012-03-13 10.33.29

Mreža pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN)

Nevladine organizacije Udruženje Vaša prava BiH, Praxis iz Srbije, Program građanskih prava Kosova, Pravni Centar iz Grne Gore, Udruženje makedonskih mladih pravnika iz Makedonije, i Informativni pravni centar iz Hrvatske, potpisale su 13. marta 2012. godine u Sarajevu Memorandum o razumjevanju kojim je formirana Mreža pružalaca pravne pomoći na Zapadnom Balkanu (WeBLAN – Western Balkan Legal Aid Network).

WeBLAN će funkcionisati kao nezavisna mreža organizacija civilnog društva posvećena zaštiti, promociji i unaprijeđenju ljudskih prava i socijalne inkluzije, prevenciji i smanjenju pojave apartidije na Zapadnom Balkanu i borbi protiv diskriminacije.

Saradnja ovih organizacija datira još od 2008. godine kada su, kao izvršni partneri Visokog Komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice, otpočele spovođenje regionalnog projekta usmjerenog na unapređenje socijalne inkluzije marginalizovanih zajednica na teritoriji Zapadnog Balkana.

WeBLAN dokumenti na engleskom jeziku/WeBLAN documents in English language:

Public statement WEBLAN (1431)

Regional Memorandum of Understanding of the Western Balkan Legal Aid Network - WeBLAN (1083)

Segregacije djece u obrazovanju – praksa protivna demokratskom društvu, principima humanosti i civilizacijskim tekovinama.

Udruženje „Vaša prava BiH“  Sarajevo se, nakon analize faktičkog i pravnog stanja, odlučilo da podnese kolektivnu tužbu nadležnom sudu u Mostaru radi utvrđenja diskriminacije i kršenja principa jednakog postupanje zbog segregacije na etničkom principu u obrazovnim ustanovama kroz tzv. sistem “dvije škole pod jednim krovom”.

Presuda je donešena u petak, 27. aprila 2012. godine.

Sud je presudio – diskriminacija!!!

Kompletne dokumente možete preuzeti:

Segregacije djece u obrazovanju (1598)

REPORT OF THE UN SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHT TO EDUCATION IN BiH (1203)