Category Archives: Pravna pomoć

2013-02-05_08-52-21_058

Pravda za Redžu Seferovića-Članak u Magazinu Start

Četrdesetšestogodišnji  Redžo Seferović  iz Zavidovića vjeruje da je žrtva elemenatrne diskriminacije: u  zavidovičkom kafiću Afrika mu je rečeno da on i njegova tri prijatelja neće biti usluženi jer su Romi.

Članak, objavljen u Magazinu Start, možete preuzeti ovdje: Pravda za red\\u Seferovica (962)

Video možete pogledati ovdje:


25012013541

VPBiH na konferenciji: „Pitanja azila i readmisije u Srbiji”

U Beogradu je krajem januara 2013. godine održana konferencija pod nazivom „Pitanja azila i readmisije u Srbiji – u kontekstu EU integracija i izgradnje zajedničkih evropskih migracionih politika”.

Domaćin ove konferencije je bila Grupa 484, koja je ovaj skup organizovala u okviru projekta Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku. Organizaciju konferencije su podržale takođe i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Fondacija za otvoreno društvo.

Na ovoj konferenciji je, pored učesnika i predstavnika NVO iz regiona koje se bave pitanjem azila, migracije i readmisije, boravio i Izvršni direktor Udruženja “Vaša prava BiH”, Emir Prcanović. Izvršni direktor je na ovoj konferenciji prezentirao izvještaj o stanju i izazovima sistema međunarodne zaštite i prava izbjeglica u BiH, te praksu koja se do sada gradila u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći i ulozi NVO u oblasti međunarodne zaštite.

IMG_9888

„PRIJAVA ROĐENJA DJECE RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA“

U organizaciji Udruženja „Vaša prava BiH“, dana 21.12.2012. godine u hotelu Hoolywood na Ilidži održan je seminar na temu „PRIJAVA ROĐENJA DJECE RADI UPISA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TRUDNICA I PORODILJA“.

Cilj seminara je bio da predstavnici relevantnih institucija iz oblasti matičnih knjiga, socijalne i zdravstvene zaštite iznesu konkretne prijedloge kako bi se uspostavilo jedinstveno postupanje i procedure u postupku prijave rođenja djece i priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranim trudnicama i porodiljama, s obzirom da ograničeni pristup zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i neposjedovanje ličnih dokumenata trudnica, uzrokuju teškoće pri upisu djece u matične knjige i imaju za posljedicu da veliki broj djece nije upisano u matične knjige ili im nije određeno lično ime.

Učesnici seminara su iznijeli konkretne prijedloge i rješenja koji će ukoliko se primjene eliminisati mogućnost da novorođena djeca ne budu upisana u matične knjige iz razloga što majke ne posjeduju lične dokumente.

Što se tiče zdravstvene zaštite i osiguranja trudnica i porodilja, potrebno je da nadležna kantonalna ministarstva što hitnije donesu podzakonske akte kojima će biti određen organ, te propisan postupak i način priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnicama i porodiljama koje nisu zdravstveno osigurane, kako bi se pravo na zdravstvenu zaštitu koje deklarativno postoji, počelo i u praksi primjenjivati.

Pored predstavnika zdravstvenih ustanova/porodilišta, matičnih ureda, centara za socijalni rad, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i kantonalnih ministarstava zdravstva seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH I UNHCR-a.

Seminar je održan uz finansijsku podršku UNHCR-a.