Category Archives: Pravna pomoć

sl uru

Otpušteni radnici na svoja prava čekaju 13 godina

Prije skoro 13 godina trebalo je da bude riješen status radnika, nasilno otpuštenih iz preduzeća u kojima su radili do 1992. godine, međutim, do danas, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa sjedištem u Mostaru, još ima na desetine potpuno neriješenih slučajeva. Istovremeno, na rješavanje ih pred nadležnim kantonalnim i federalnom institucijama, te sudovima, čeka na hiljade.

Do 5. maja 2000. godine, po tadašnjem famoznom članu 143. Zakona o radu Federacije BiH, trebao je biti riješen status radnikâ, nasilno otpuštenih iz firmi tokom rata. Međutim, u mostarskom Uredu nevladine organizacije za besplatnu pravnu pomoć, “Vaša prava”, saznajemo da ima  veliki broj slučajeva bivših radnika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) kojima status nije riješen.

Neshvatljivo je da danas, znači trinaest godina poslije donošenja Zakona o radu, da ima tih osoba koje nisu ostvarile to pravo“, smatra pomoćnik direktora za pravna pitanja udruženja „Vaša prava“, Ahmet Salčin.

Cijeli tekst možete pročitati na web stranicama Radija Slobodna Evropa

vpbih 2013

ZA ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U BiH

Treba naglasiti da je pristup pravdi fundamentalno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom BiH i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. To je esencijalni dio funkcionirajućeg sistema vođenog vladavinom prava. Jedan od integralnih i najvažnijih aspekata pristupa pravdi je pristup stručnoj pravnoj pomoći za sve kategorije stanovništva, uključujući i one ekonomski najugroženije grupe i pojedince koji ne mogu priuštiti plaćanje pravnih usluga. Više možete pročitati ovdje.

disc1

PRAVDA ZA HEROINU SESTRU JANJU MARTINU KATOVIĆ

PRAVDA ZA HEROINU SESTRU JANJU MARTINU KATOVIĆ:BOREĆI SE ZA SVOJA TEMELJNA LJUDSKA PRAVA DOKAZALA JE DISKRIMINACIJU.
Kad smo prije dvije i pol godine stupili u kontakt sa Sestrom Janjom i odlučili da pokrenemo spor radi diskriminacije, sumnja i nevjerica su preovladavali u našim razmišljanjima kako na pravi način pružiti zaštitu od flagrantnog kršenja prava na jednako postupanje. Vjera, ljubav za ljude, optimizam i vedrost koji zrači iz Sestre Janje već su tada ulijevali nadu. Kad upoznate sestru drugo i nebi očekivali od osobe koja se više brine za dobrobit drugih, prije svega djece.
Još u avgusta 2008. u Glamoču je bio raspisan konkurs za izbor direktora Javne ustanove dječiji vrtić “Leptirić”. Jedina osoba koja je tada ispunjavala sve uslove predviđene konkursom, ali i jedina osoba koja se javila na taj konkurs, bila je sestra Janja Martina Katović. Iako je od Upravnog vijeća vrtića izabrana i predložena da dobije konačnu saglasnost za imenovanje na mjesto direktora vrtića, to se nije desilo. Od tada, sestra Janja trpi kršenje svojih temeljnih ljudskih prava. Načelnik Općine Glamoč javno je rekao da njemu i njegovoj stranci smeta što u vrtiću radi Martina koja nosi odoru časne sestre.

Udruženje „Vaša prava BiH“ i sestra Janja Martina Katović su to prepoznali kao diskriminaciju. Usljedila je tužba.